Sorteer op
 • Algemene menskunde als basis voor de pedagogie / Rudolf Steiner
  Algemene menskunde als basis voor de pedagogie / Rudolf Steiner

  Algemene menskunde als basis voor de pedagogie vormt het fundament van de ¿stoomcursus¿ die Rudolf Steiner in 1919 gaf aan de eerste lichting vrijeschoolleraren. Hij gaat daarin uit van algemene antroposofische inzichten over de…

  € 27,50
 • Antroposofie en het praktische leven / Rudolf Steiner
  Antroposofie en het praktische leven / Rudolf Steiner

  Wat is de betekenis van de antroposofie? Dat zij de mens de weg tot inzicht in hogere werelden wijzen kan? Zeker. Maar daar kan het niet bij blijven.
  De antroposofie biedt ook inzicht in de vraagstukken van het dagelijkse,…

  € 13,50
 • Antroposofie in drie stappen / Rudolf Steiner
  Antroposofie in drie stappen / Rudolf Steiner

  Filosofie, kosmologie, religie. Denken, voelen, willen.

  'Het is onze taak aan te tonen dat aan de filosofie werkelijkheidskarakter kan worden verleend, en dat een kosmologie mogelijk is die de mens mede omvat, en dat een…

  € 10,50
 • Antroposofie voor het hart / Rudolf Steiner
  Antroposofie voor het hart / Rudolf Steiner

  Vier opdrachten gehouden in Wenen van 27 september t/m 1 oktober 1923
  Dit is een vertaling van de vier voordrachten die Rudolf Steiner van 27 september t/m 1 oktober 1923 heeft gehouden in Wenen ter gelegenheid van de oprichting…

  € 22,50
 • Antroposofie voor het leven / Rudolf Steiner
  Antroposofie voor het leven / Rudolf Steiner

  Antroposofie – wetenschap van de geest: die staat ver van ons dagelijks leven, zo denken sommigen. Steiner toont met deze lezingen aan dat ware geesteswetenschap juist over feiten en gebeurtenissen gaat die te maken hebben met…

  € 28,00
 • Antroposofie voor jonge mensen / Rudolf Steiner
  Antroposofie voor jonge mensen / Rudolf Steiner

  Tegenstellingen tussen de oude en jonge generatie zijn van alle tijden. Maar aan het begin van de twintigste eeuw groeit een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilt van alle vorige generaties. Na de eerste…

  € 27,50
 • Antroposofische weekspreuken / Rudolf Steiner
  Antroposofische weekspreuken / Rudolf Steiner

  Nieuwe uitgave maart 2020

  Met verwondering kijken naar jezelf vanuit de kringloop van het jaar en de bewegingen in de natuur, dat is wat de 'weekspreuken' met je doen. Ze nemen je innerlijk mee door de seizoenen, te beginnen met…

  € 17,50
 • Apokalyps - De openbaring van Johannes / Rudolf Steiner
  Apokalyps - De openbaring van Johannes / Rudolf Steiner

  Twaalf voordrachten die de geheimen van het inwijdingsboek voor ons ontsluiten. De grandioze beelden worden door Steiner doorlicht en toegankelijk gemaakt.

  € 33,00
 • Beelden van de evolutie / Rudolf Steiner
  Beelden van de evolutie / Rudolf Steiner

  Steiners verrassende visie op de evolutie beeldend beschreven. De lezer kan zich de dingen levendig voorstellen. Door de in kleur gereproduceerde oorspronkelijke bordtekeningen van Steiner worden zijn beschrijvingen nog…

  € 32,50
 • Beter! / Rudolf Steiner
  Beter! / Rudolf Steiner

  Uit de inleiding:

  We hadden hier een inleidend woord in gedachten waarin ongeveer betoogd zou worden dat het lezen van de opstellen die in deze verzameling zijn bijeengebracht, een taaie maar vruchtbare bezigheid is.
  Taai in de…

  € 17,50
 • Brieven (Werken en voordrachten 2) / Rudolf Steiner
  Brieven (Werken en voordrachten 2) / Rudolf Steiner

  'Veel van Steiners gedachten en motieven zouden voor ons verborgen zijn gebleven, als er niet ook nog die bijzondere documenten waren geweest, die nu eens weloverwogen dan weer volkomen spontaan neergeschreven teksten, die niet…

  € 45,00
 • Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers / Rudolf Steiner
  Christian Rosenkreutz en de rozenkruisers / Rudolf Steiner

  De rozenkruisers en hun stichter Christian Rosenkreutz hebben veel misverstanden opgeroepen. Deze uitgebreide verzameling voordrachten en fragmenten geeft ons een uitstekend beeld van de individualiteit van Christian Rosenkreutz,…

  € 32,00
 • Christus en de mensenziel / Rudolf Steiner
  Christus en de mensenziel / Rudolf Steiner

  Het hart op zoek naar de geest.

  De thema's karma & reïncarnatie en werking van de Christus worden indringend met elkaar verbonden. Christus als kosmisch wezen neemt bij de Doop in de Jordaan intrek in Jezus van Nazareth. Door…

  € 22,00
 • Christus en de spirituele wereld / Rudolf Steiner
  Christus en de spirituele wereld / Rudolf Steiner

  Het mystery van Golgotha en het geheim van de graal.

  Uiterlijk lijkt dit boek tot in het formaat sterk op de bijna vijftig boeken met vertalingen van teksten van Rudolf Steiner die sinds 1991 door de Stichting Rudolf Steiner…

  € 27,00
 • De antroposofische beweging 1 / Rudolf Steiner
  De antroposofische beweging 1 / Rudolf Steiner

  Antroposofie is het antwoord van Rudolf Steiner op de vraag naar een nieuwe geestelijke inspiratie, zoals die klonk aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In deze reeks voordrachten kijkt hij na…

  € 32,50
 • De antroposofische beweging II / Rudolf Steiner
  De antroposofische beweging II / Rudolf Steiner

  'De werkzaamheid van de geest is ervan afhankelijk of hij een schaal vindt waarin hij kan uitstromen, en als het geestelijke krachtig werkzaam moet zijn, moeten veel mensen gemeenschappelijk een dergelijke schaal vormen. [...] De…

  € 32,50
 • De bijen / Rudolf Steiner
  De bijen / Rudolf Steiner

  De voordrachten die Rudolf Steiner in 1923 over de bijen hield hebben aan waarde niets verloren. Integendeel, de voorspelling die Rudolf Steiner deed dat de bijen het zeer moeilijk zullen krijgen als we honderd jaar met de…

  € 23,50
 • De bovenzinnelijke mens / Rudolf Steiner
  De bovenzinnelijke mens / Rudolf Steiner

  In deze cyclus van vijf voordrachten werpt Steiner een grandioos licht op de kosmische achtergrond van het menselijk bestaan. Hoofdthema is de weg die de mens aflegt na de dood en die hem door de geestelijke regionen van de kosmos…

  € 24,50
 • De brug tussen lichaam, ziel en geest / Rudolf Steiner
  De brug tussen lichaam, ziel en geest / Rudolf Steiner

  Drie voordrachten waarin een verdieping van het menskundig inzicht wordt gegeven. Hoe werkt de ziel in de mens? Hoe is het fysieke lichaam opgebouwd? Hoe hangen de ethersoorten met de elementen samen?
  Filosofen van alle tijden…

  € 15,00
 • De filosofie van de vrijheid / Rudolf Steiner
  De filosofie van de vrijheid / Rudolf Steiner

  Lang voordat Rudolf Steiner met de resultaten van bovenzinnelijk onderzoek - dus als antroposoof - voor het voetlicht trad, probeerde hij de mogelijkheid van dergelijk onderzoek filosofisch aan te tonen en de methodes ervoor aan…

  € 29,50
 • De filosofie van Thomas van Aquino / Rudolf Steiner
  De filosofie van Thomas van Aquino / Rudolf Steiner

  Hoe ontwikkelde zich het denken van Thomas van Aquino? Hoe werd het door zijn tijd ontvangen? Wat was Thomas' taak in de ontwikkeling van het denken? En wat betekent zijn gedachtengoed voor onze tijd? Deze en andere vraagstukken…

  € 25,00
 • De kernpunten van het sociale vraagstuk / Rudolf Steiner
  De kernpunten van het sociale vraagstuk / Rudolf Steiner

  In de sociale chaos in Duitsland tijdens en na de eerste wereldoorlog werd Steiner tot verrassing van velen maatschappelijk actief. Gesteund door arbeiders en tegengewerkt door vakbonden en politici sprak hij voor volle zalen over…

  € 27,50
 • De kringloop van het jaar / Rudolf Steiner
  De kringloop van het jaar / Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner schildert in deze voordrachten de kringloop van het jaar als een etherisch ademproces van de aarde. De aarde ademt in de winter in en in de zomer uit. Bewust of onbewust heeft de mens aan de grote beweging van de…

  € 27,50
 • De Kunst en haar wereldmissie / Rudolf Steiner
  De Kunst en haar wereldmissie / Rudolf Steiner

  Oorsprong en toekomst van de kunsten.

  Gedurende zijn hele leven heeft Rudolf Steiner zich beziggehouden met kunst, als beschouwer en genieter van kunst, als redakteur van tijdschriften, èn hij was aktief o.a. als…

  € 32,00
 • De kunst van het genezen / Rudolf Steiner
  De kunst van het genezen / Rudolf Steiner

  De door de antroposofische geesteswetenschap geïnspireerde geneeskunde werd door Steiner aan de wereld geschonken.
  Wat houdt die eigenlijk in? Waarom wordt de mens ziek? Hoe ontstaan ziekten? Hoe is deze nieuwe geneeskunst te…

  € 25,00
 • De levensavondl / Rudolf Steiner
  De levensavondl / Rudolf Steiner

  [NB: de inhoud van deze uitgave was eerder opgenomebn in: Rudolf Steiner / Ouderdom - een vruchtbaar perspectief van uitgeverij Christofoor.]

  En dan komt-ie eraan: de spannende levensfase die we de rijpe leeftijd en de ouderdom…

  € 22,50
 • De mens als klankharmonie van het scheppende wereldwoord / Rudolf Steiner
 • De Missie van Michaël / Rudolf Steiner
  De Missie van Michaël / Rudolf Steiner

  De openbaring van het wezen van de mens.

  In twaalf voordrachten belicht Steiner vele aspecten van het Michel-wezen en wat zijn missie voor ons moderne mensen betkent. Michael is de geest van onze tijd; wat wil dat zeggen? Steiner…

  € 35,00
 • De opstanding van de geest / Rudolf Steiner
  De opstanding van de geest / Rudolf Steiner

  De Rozenkruisers Pasen als mysteriegebeuren.

  De kerstkonferentie van 1923 vormt een nieuw begin voor de geestontwikkeling van de mensheid. Rudolf Steiner vernieuwt ' op vraag van de arts Ita Wegman ' de mysteriën en geeft een…

  € 16,00
 • De opstanding van het denken / Rudolf Steiner
  De opstanding van het denken / Rudolf Steiner

  De val van het intellekt en de overwinning van de geest.

  De zes laatste voordrachten van een serie van twaalf die Rudolf Steiner in januari 1923 hield in Dornach. Die datum is speciaal relevant omdat in de nacht van 31 december…

  € 25,00
 • De spirituele bronnen van de kunst / Rudolf Steiner
  De spirituele bronnen van de kunst / Rudolf Steiner

  De hier verzamelde opstellen en voordrachten geven een beeld van Steiners ideeën over esthetica en kunst; zij prikkelen de lezer een nieuwe verhouding tot de kunst te vinden. (GA 271) Werken en voordrachten, deel h1.

  € 27,50
 • De sterrenwereld en de mens
  De sterrenwereld en de mens

  De moderne astronomie onderzoekt het heelal op natuurwetenschappelijke wijze met een overmacht aan apparatuur. Wat dit heelal met de mens te maken heeft blijft echter volledig buiten beeld. Het antroposofisch onderzoek van Steiner…

  € 27,50
 • De strijd om het mens-zijn / Rudolf Steiner
  De strijd om het mens-zijn / Rudolf Steiner

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en…

  € 32,50
 • De theosofie van de Rozenkruisers / Rudolf Steiner
  De theosofie van de Rozenkruisers / Rudolf Steiner

  De voordrachtencyclus van Rudolf Steiner die door Gerrit Zunneberg werd 'hertaald' is een sublieme uiteenzetting over de hoofdlijnen van de geesteswetenschap, ook vaak esoterie genoemd. De hechte samenhang tussen mens en kosmos…

  € 24,95
 • De val van de geesten van de duisternis / Rudolf Steiner
  De val van de geesten van de duisternis / Rudolf Steiner

  In deze voordrachten bespreekt Steiner de achtergronden van een oorlog, en hoe er achter de schermen van onze wereld aan onzichtbare touwtjes wordt getrokken bij historische gebeurtenissen.
  Hij beschrijft de gevolgen van de strijd…

  € 28,00
 • De weg naar de geestwereld / Rudolf Steiner
  De weg naar de geestwereld / Rudolf Steiner

  In 'De weg naar de geestwereld' komen o.a. aan bod: zelfstandig denken, innerlijke eerlijkheid, kunstmatige verveling als instrument tot de geest, spiritisme, angstdromen en vliegdromen, planten en gezondheid, amusement, omkeren…

  € 22,50
 • De weg tot inzicht in hogere werelden / Rudolf Steiner
  De weg tot inzicht in hogere werelden / Rudolf Steiner

  Steiners hoofdwerk over kenmerken, voorwaarden en oefeningen van de innerlijke scholing. (GA 10) Werken en voordrachten, deel d1.

  € 27,50
 • De wereld van de gestorvenen / Rudolf Steiner
  De wereld van de gestorvenen / Rudolf Steiner

  Deze uitgave bevat merendeels niet eerder vertaalde voordrachten, waarin Rudolf Steiner spreekt over het leven na de dood en de verbinding tussen levenden en gestorvenen. Op haar reis door de planetaire sferen na de dood doet de…

  € 32,50
 • De wereld van de zintuigen en de wereld van de geest / Rudolf Steiner
 • De wetenschap van de geheimen der ziel / Rudolf Steiner
  De wetenschap van de geheimen der ziel / Rudolf Steiner

  In tijden waarin (westerse) esoterie een wetenschappelijk studieobject is geworden en het New Age-karakter van zich heeft afgeschud, is het boek De wetenschap van de geheimen der ziel meer dan ooit op zijn plaats. Hoewel inmiddels…

  € 35,00
 • De wordende mens / Rudolf Steiner
  De wordende mens / Rudolf Steiner

  Een pedagogische voordrachtenreeks, gehouden in 1924 in Stuttgart. Op schilderachtige wijze schetst Steiner voor 1700 toehoorders hoe je voor het innerlijk van het kind leert werken. Het leven tussen leerkracht en leerling, tussen…

  € 25,00
 • De ziel van Rusland / Rudolf steiner
  De ziel van Rusland / Rudolf steiner

  De ziel van Rusland

  De relatie Oost - West

  Het oosten van Europa staat in brand. ‘Gaat het om geopolitieke machtsuitbreiding? Om het terugverlangen naar het de imperium van de tsaren? … het lijkt wel of ‘de Russische…

  € 25,00
 • Economie / Rudolf Steiner
  Economie / Rudolf Steiner

  SamenvattingEconomie 1e druk is een boek van Rudolf Steiner uitgegeven bij Nearchus. ISBN 9789492326034

  Rudolf Steiner zoals hij bekend is, hield zich bezig met het verdiepen van het esoterisch christendom, karma en reïncarnatie…

  € 25,00
 • Egyptische mythen en mysteriën / Rudolf Steiner
  Egyptische mythen en mysteriën / Rudolf Steiner

  Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische…

  € 27,50
 • Engelen spreken de grondsteenspreuk / Rudolf Steiner
  Engelen spreken de grondsteenspreuk / Rudolf Steiner

  Bij de oprichting van de Antroposofische Vereniging als wereldwijde organisatie werd in een bijzondere meditatie de inhoud van de antroposofie krachtig samengebald. Die woorden vormen de ‘grondsteen’ van die vereniging, als…

  € 24,50
 • Esoterische cyclus / Rudolf Steiner
  Esoterische cyclus / Rudolf Steiner

  Speciale uitgave: Esoterische CyclusEen speciale uitgave vormt het boek Esoterische Cyclus dat in februari 2023 is verschenen. Niet alleen de omvang, bijna achthonderd pagina's, maar ook het feit dat dit boek een uitgave is van de…

  € 75,00
 • Euritmietherapie / Rudolf Steiner
  Euritmietherapie / Rudolf Steiner

  Van meet af aan wilde Rudolf Steiner met de euritmie niet alleen een nieuwe bewegingskunst introduceren. 'Wij willen er ook zieke mensen mee genezen,' zei hij al in 1912 toen hij de werking van zijn eerste euritmische aanwijzingen…

  € 27,50
 • Geesteswetenschap en geneeskunde / Rudolf Steiner
  Geesteswetenschap en geneeskunde / Rudolf Steiner

  Deze omvangrijke cursus is door zijn inleidend karakter ook voor geïnteresseerde leken goed te volgen. Basisthema's zijn de relatie tussen mens en natuur, en het beeld van de mens als lichameljk én spiritueel wezen. (GA 312)…

  € 35,00
 • Geheime inwijdingskennis / Rudolf Steiner
  Geheime inwijdingskennis / Rudolf Steiner

  Bij deze voordrachten valt op dat Rudolf Steiner speciaal voor de Engelse toehoorders spreekt, die als conditie alleen hun gezond verstand meebrachten. De frisheid en directheid van spreken doet denken aan de manier waarop hij de…

  € 55,00
 • Genezend opvoeden / Rudolf Steiner
  Genezend opvoeden / Rudolf Steiner

  De zogenaamde 'heilpedagogische cursus' in een geheel herziene vertaling. Aan de hand van concrete casussen gaat Steiner op diverse stoornissen in en geeft hij praktische behandelingsadviezen. De cursus is niet alleen interessant…

  € 27,50
 • Gezonde voeding / Rudolf Steiner
  Gezonde voeding / Rudolf Steiner

  We willen zo gezond mogelijk eten. Geweldig veel adviezen en boeken staan ons ter beschikking. Maar wat is nu écht goed voor de mens? En waarom?
  Dit boek bevat een rijke verzameling uit de - uitermate heldere en leesbare -…

  € 27,50
 • Gezondheid en ziekte / Rudolf Steiner
  Gezondheid en ziekte / Rudolf Steiner

  Het ontstaan en functioneren van het menselijk lichaam en de oorzaak van ziekte. Meerdere voordrachten. Over oorzaken, leeftijd en ziekte, de neus, het oor, de schildklier, het oog, griep, hooikoorts, psychiatrische aandoeningen,…

  € 37,50
 • Gezondmakend onderwijs / Rudolf Steiner
  Gezondmakend onderwijs / Rudolf Steiner

  Antroposofische pedagogie en didactiek; zestien voordrachten en vier vragenbeantwoordingen gehouden.

  Wat is de ziekmakende en wat de gezondmakende werking van opvoeding en onderwijs voor de volwassen leeftijd? Steiner schetst wat…

  € 35,00
 • Goethe en zijn Faust / Rudolf Steiner
  Goethe en zijn Faust / Rudolf Steiner

  Goethe heeft gedurende zijn hele leven aan zijn omvangrijke tweedelige Faust-drama gewerkt. Het behoort tot de grootste van de wereldliteratuur. Het beschrijft de ontwikkelingsweg van de moderne mens, met al zijn beproevingen.…

  € 15,00
 • Goethes wereldvisie / Rudolf Steiner
  Goethes wereldvisie / Rudolf Steiner

  Goethe was behalve dichter ook natuuronderzoeker. Hij wilde het geheim van het leven ontdekken.

  Dit boek is de vrucht van Steiners jarenlange, intensieve studie van Goethe als natuurwetenschapper en onderzoeker van de wereld van…

  € 30,00
 • Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten / Rudolf Steiner
  Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten / Rudolf Steiner

  Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman in de laatste jaren van zijn leven. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk. Toen…

  € 24,50
 • Herders en koningen / Rudolf Steiner
  Herders en koningen / Rudolf Steiner

  Vanuit een spiritueel gezichtspunt kan de mens gezien worden als behorend tot de zogenoemde herdersstroom en de koningenstroom. Rudolf Steiner beschrijft in deze voordracht hoe de oude wijsheidsleer uitdooft en nieuwe kenvermogens…

  € 15,00
 • Het bijzondere van Rudof Steiners euritmietherapie / Volkier Bentinck
  Het bijzondere van Rudof Steiners euritmietherapie / Volkier Bentinck

  HET BIJZONDERE VAN RUDOLF STEINERS EURITMIETHERAPIEVolkier Bentinck

  Gebaseerd op zijn tientallen jaren ervaring in de euritmietherapie beschrijft Volkier Bentinck in dit boekje hoe deze therapie werken kan, en hoe daarbij andere…

  € 16,00
 • Het drama van onze tijd / Rudolf Steiner
  Het drama van onze tijd / Rudolf Steiner

  Het drama van onze tijd

  De ontwikkelingen van deze tijd zijn dramatisch. Hoogste tijd voor een nieuw bewustzijn van de krachten en belangen in de wereld die voortdurend op ons inwerken. Steiner geeft lichtende voorbeelden en –…

  € 31,00
 • Het evangelie naar Marcus / Rudolf Steiner
  Het evangelie naar Marcus / Rudolf Steiner

  In deze voordrachten moedigt Rudolf Steiner aan om het Oude en het Nieuwe Testament niet alleen woordelijk maar ook "kunstzinnig" te lezen. De compositie en de dramatische ontwikkeling werpen licht op de vaak verborgen inhoud van…

  € 27,50
 • Het evangelie naar Mattheus / Rudolf Steiner
  Het evangelie naar Mattheus / Rudolf Steiner

  In Steiners evangelievoordrachten gaat het niet om een systematische behandeling en uitleg van de vier evangeliën, maar om een belichting van hun esoterische achtergrond. In de voordrachten over het evangelie naar Mattheüs staat…

  € 32,50
 • Het kwaad in mens en wereld / Rudolf Steiner
 • Het leven tussen dood en nieuwe geboorte / Rudolf Steiner
  Het leven tussen dood en nieuwe geboorte / Rudolf Steiner

  Wat maken wij door na onze dood? Hoe bereiden we ons voor op onze nieuwe inkarnatie? - Wat men in vroeger tijden nog wist over het leven na de dood, is verloren gegaan. De raadsels over het bestaan vóór de geboorte en na de dood…

  € 25,00
 • Het leven van mens en aarde / Rudolf Steiner
 • Het menselijk en het kosmisch denken / Rudolf Steiner
  Het menselijk en het kosmisch denken / Rudolf Steiner

  In de voordrachtenreeks Het menselijk en het kosmisch denken neemt Rudolf Steiner ons mee naar de oorsprong van het denken. Via het denken in de vroeggriekse tijd en het middeleeuwse denken komen we aan in onze tijd bij de wezens…

  € 24,50
 • Het Vijfde Evangelie / Rudolf Steiner
  Het Vijfde Evangelie / Rudolf Steiner

  Vijf voordrechten gehouden in Oslo van 1 t/m 6 oktober 1913 en een voordracht gehouden in Parijs op 27 mei 1914.

  Rudolf Steiner heeft vanuit zijn geesteswetenschappelijke visie alle vier de Evangelien besproken. In zijn…

  € 27,00
 • Het wezen van de kleuren / Rudolf Steiner
  Het wezen van de kleuren / Rudolf Steiner

  Steiner bouwde de kleurenleer van Goethe uit, in praktische zowel als in esoterische richting. Over kleur als natuurverschijnsel regenboog, planten, metalen, edelstenen en over de toepassing van kleuren in de schilderkunst. Met…

  € 27,50
 • In gesprek met de kosmos / Rudolf Steiner
  In gesprek met de kosmos / Rudolf Steiner

  In gesprek met de kosmos

  Mensen en planeten

  De activiteiten van de planeten en hun verbinding met ons op aarde kunnen we leren begrijpen en beleven. Ook de relatie tot ziektes en geneesmiddelen. Wat is het mysteriekarakter van…

  € 27,50
 • In het midden de mens / Rudolf Steiner
  In het midden de mens / Rudolf Steiner

  De titel van dit boek – In het midden de mens – wil een oproep zijn. Staat in ons onderwijs wel het kind in het midden, dat wil zeggen de concrete opgroeiende mens, met zijn of haar net ontwakende talenten en vooralsnog…

  € 24,50
 • Inzicht in het mysterie van Golgotha (Werken en voordrachten) / Rudolf Steiner
  Inzicht in het mysterie van Golgotha (Werken en voordrachten) / Rudolf Steiner

  Deze elf voordrachten uit 1917 hebben een even spannende als gecompliceerde inhoud: de inslag die het ¿mysterie van Golgotha¿ in de wereld heeft betekend, en de gang die het historische christendom sindsdien heeft genomen.…

  € 32,50
 • Karma van het beroepsleven / Rudolf Steiner
  Karma van het beroepsleven / Rudolf Steiner

  In de tijd waarin Steiner deze voordrachten hield (1916), was het werkleven al drastisch veranderd. Mechanisatie, specialisatie en formalisering van taken hadden de vroegere emotionele betrokkenheid van de mens bij het product van…

  € 27,50
 • Karmaonderzoek 2 / Rudolf Steiner
  Karmaonderzoek 2 / Rudolf Steiner

  Beschouwingen over historische personen, methoden van het karmaonderzoek en oefeningen om zelf tot karmische inzichten te komen. Met een nawoord van Ate Koopmans. (GA 236) Werken en voordrachten, deel b3.

  € 32,50
 • Karmaonderzoek 3 / Rudolf Steiner
  Karmaonderzoek 3 / Rudolf Steiner

  Over de verschillende niveaus waarop het karma speelt: het persoonlijk karma, het karma van de groep waar wij bij horen en het karma van de samenleving en de tijd waarin we leven. Met een nawoord van Hans Peter van Manen. (Uit GA…

  € 27,50
 • Karmaonderzoek 4 / Rudolf Steiner
  Karmaonderzoek 4 / Rudolf Steiner

  De delen Karmaonderzoek 1 t/m 5 vormen een reeks in een reeks. Ze bevatten de ruim zestig voordrachten die Rudolf Steiner aan het eind van zijn leven gaf over het thema dat hem het meest na aan het hart lag: de concrete werking…

  € 27,50
 • Karmaonderzoek 5 / Rudolf Steiner
  Karmaonderzoek 5 / Rudolf Steiner

  Met vooruitziende blik nam Steiner waar dat er geen gezond sociaal leven zou kunnen ontstaan, zolang de realiteit van karma en reïncarnatie niet in de praktijk van het dagelijks leven zou doordringen. Het leren hanteren van…

  € 27,50
 • Karmastudies 1 / Rudolf Steiner
  Karmastudies 1 / Rudolf Steiner

  Karmastudie - één van de hoofdthema's in Steiners leven. We krijgen een kijkje in de 'keuken' van het karma. O.a. over de eerste karma-kiemen, planeetsferen, methodiek van het karmaonderzoek, karmavorming in de nacht,…

  € 27,50
 • Karmastudies 2 / Rudolf Steiner
  Karmastudies 2 / Rudolf Steiner

  Karma en reïnkarnatie beschouwde Steiner als zeer hecht met de antroposofie verbonden.
  Dé grote doorbraak in de karmastudie: de kerstkonferentie van 1923; een nieuwe mysteriestroom wordt werkzaam. Belangrijk thema's: de relatie…

  € 25,00
 • Karmastudies 3 / Rudolf Steiner
  Karmastudies 3 / Rudolf Steiner

  'Er verschijnen steeds meer rapportages van mensen die herinneringen hebben aan een eerder aardeleven, met tussen beide incarnaties een veel kortere tussenpoos in de geestelijke wereld. Het betreft concrete herinneringen aan…

  € 30,00
 • Kosmogonie, de evolutie van mens en heelal / Rudolf Steiner
  Kosmogonie, de evolutie van mens en heelal / Rudolf Steiner

  Oude mysteriën en christelijke inwijding.

  In 'Kosmogonie' schildert Rudolf Steiner een groots panorama van de evolutie van de mensheid. Hij neemt de lezer mee naar oeroude tijden, bijvoorbeeld Atlantis, Lemurië, en naar de tijd…

  € 26,00
 • Kunst en cultuurvernieuwing / Rudolf Steiner
  Kunst en cultuurvernieuwing / Rudolf Steiner

  Behalve filosoof en onderzoeker van de geest was Rudolf Steiner ook kunstenaar. Zijn bekendste schepping is wel het zgn. eerste Goetheanum, een houten bouwwerk van kolossale afmetingen, waarin een synthese van architectuur,…

  € 27,50
 • Levenskunst - Ontmoetingskunst / Rudolf Steiner
  Levenskunst - Ontmoetingskunst / Rudolf Steiner

  Dit boek verbindt levenskunst met het vermogen tot ontmoeten.

  Elke ontmoeting vraagt om innerlijke actie. Of we nu een bloem, een dier, een landschap of een ander mens voor ons hebben, een ontmoeting komt pas tot stand als we het…

  € 24,50
 • Meditatie / Rudolf Steiner
  Meditatie / Rudolf Steiner

  Dat we in een tijd leven waarin bovenzinnelijke ervaringen verder toenemen en wellicht gemeengoed zullen worden, betekent niet dat de antroposofische scholingsweg achterhaald is. Het is een weg die je bekend maakt met de problemen…

  € 27,50
 • Mens, levenslot en wereldevolutie / Rudolf Steiner
  Mens, levenslot en wereldevolutie / Rudolf Steiner

  BeschrijvingPinksteren 1923: Rudolf Steiners laatste bezoek aan Noorwegen. Hij houdt een reeks van zeven voordrachten, waarin hij de belangrijkste thema’s van de antroposofie helder bespreekt. De inhouden betreffen vraagstukken…

  € 26,00
 • Menswaardige voeding / Rudolf Steiner
  Menswaardige voeding / Rudolf Steiner

  Voeding is de basale levensbehoefte die het meest direct
  aan onze gezondheid is gerelateerd. Opmerkelijk genoeg
  heerst juist op dit gebied in onze moderne tijd een grote
  onzekerheid. Wetenschappelijke inzichten over wat gezond
  is…

  € 27,50
 • Metamorfosen van de ziel / Rudolf Steiner
  Metamorfosen van de ziel / Rudolf Steiner

  Geweten, waarheidszin, eerbied, maar ook egoïsme en boosheid - dat zijn enkele van de grote thema's die Rudolf Steiner in deze voordrachten aansnijdt. Ieder die zich wil ontwikkelen, heeft met deze thema's te maken. Boosheid en…

  € 27,50
 • Mysteriedrama's II / Rudolf Steiner
  Mysteriedrama's II / Rudolf Steiner

  Toen Rudolf Steiner in 1925 stierf, liet hij naast zijn vele geschriften en voordrachten een omvangrijk kunstzinnig oeuvre na. Dit omvatte gedichten en spreuken, plastieken, schilderijen en gebouwen en ook de vier toneelstukken…

  € 32,50
 • Mysterieplaatsen en inwijdingswegen / Rudolf Steiner
  Mysterieplaatsen en inwijdingswegen / Rudolf Steiner

  Steiner beschrijft in deze voordrachten de ontwikkeling van de laatste mysterieculturen en hun overgang naar de nieuwe tijd. De nadruk ligt op de Griekse mysteriën van Ephese, Eleusis en Samothrace en op de mysteriën van…

  € 27,50
 • Occulte fysiologie / Rudolf Steiner
  Occulte fysiologie / Rudolf Steiner

  'Je zou deze voordrachten een lofzang op het bloed kunnen noemen.

  ...Ook de therapieën komen aan de orde, die in hun eerste aanleg worden beschreven: de uitwendige therapieën via de huid; de psychotherapie, waar later de…

  € 30,00
 • Om iets te kunnen zien moet je een hart hebben / Rudolf Steiner
  Om iets te kunnen zien moet je een hart hebben / Rudolf Steiner

  "In deze drie toespraken voor jongeren zien we hoe Rudolf Steiner direct tot jonge mensen spreekt; hij spreekt beeldender dan anders en zijn taal is vol vuur en enthousiasme. Hij slaagt erin om op een warme toon en met vertrouwen…

  € 13,00
 • Opdat de mens geheel mens worde / Rudolf Steiner
  Opdat de mens geheel mens worde / Rudolf Steiner

  Voor het eerst in Nederlandse vertaling: de voordrachten-cyclus die Rudolf Steiner in april 1922 in Den Haag gaf in de context van een hogeschoolcursus antroposofie (GA 82). Deze voordrachten bestrijken vrijwel alle facetten van…

  € 23,00
 • Opvoeding en moderne kultuur / Rudolf Steiner
  Opvoeding en moderne kultuur / Rudolf Steiner

  Methodiek en didaktiek van de vrijeschool.

  Voor u ligt de zogeheten 'Ilkley-kursus' uit 1923. In de herfst van 1919 was de eerste vrijeschool, de zogenoemde 'Waldorfschool', in Stuttgart van start gegaan. Het was destijds de…

  € 34,00
 • Opvoeding en onderwijs / Rudolf Steiner
  Opvoeding en onderwijs / Rudolf Steiner

  In augustus 1922 vond in Engeland onder auspiciën van het ministerie van onderwijs de 'Oxford Holiday Conference' plaats met Rudolf Steiner als belangrijkste spreker. Bekend geworden door zijn boek De kernpunten van het sociale…

  € 27,50
 • Opvoedkunst / Rudolf Steiner
  Opvoedkunst / Rudolf Steiner

  Voor de start van de eerste 'vrijeschool' gaf Rudolf Steiner de toekomstige leraren een driedelige spoedcursus spirituele pedagogie. Opvoedkunst is het tweede en meest toegankelijke deel van die cursus. Het algemene mensbeeld…

  € 27,50
 • Over de drempel / Rudolf Steiner
  Over de drempel / Rudolf Steiner

  "Wie zich werkelijk verdiept in Steiners mysteriedrama’s, hoeft zijn boeken niet meer te lezen" aldus, vrij weergegeven, de auteur zelf. Rudolf Steiner ‘ontving’ deze drama’s, hij bedacht ze niet. Ze tonen de spirituele…

  € 27,50
 • Rudolf Steiner over muziek / Rudolf Steiner
  Rudolf Steiner over muziek / Rudolf Steiner

  Hoewel Rudolf Steiner als scheppend kunstenaar niet actief was op het gebied van de muzeik, heeft hij opvallend vaak over muzikale verschijnselen gesproken. Als Steiner over muziek sprak deed hij dat uiteraard als onderzoeker op…

  € 24,95
 • Sociale toekomst / Rudolf Steiner
  Sociale toekomst / Rudolf Steiner

  De samenleving is 'ziek' omdat aan de creatieve en de sociale behoeften van mensen wordt voorbijgegaan. Dit is niet alleen een kwestie van politiek en economie, maar ook en vooral van een onwerkelijk mens- en wereldbeeld. (GA…

  € 32,50
 • Spirituele ethiek / Rudolf Steiner
  Spirituele ethiek / Rudolf Steiner

  Drie voordrachten gehouden in Noorkoping van 28 t/m 30 meo 1912 en een voordracht gehouden in Dornach.

  Vier voordrachten van Steiner uit 1912 en 1920 over normen van goed en kwaad. Ingegaan wordt op hoe deze normen ontstaan, hoe…

  € 23,00
 • Spirituele ontwikkeling / Rudolf Steiner
  Spirituele ontwikkeling / Rudolf Steiner

  De ervaringen, mogelijkheden en risiko's.

  In deze tijd past iemand die zich spiritueel ontwikkelt mee en meer in het normale beeld van ons cultuur. Steeds meer mensen bestuderen geestelijke of esoterische waarheden of kiezen voor…

  € 29,50
 • Symptomatologie van de geschiedenis
  Symptomatologie van de geschiedenis

  'Als je de geschiedenis bestudeert, moet je de mentaliteit hebben om symptomatologie te bedrijven; dat wil zeggen, veel van wat tegenwoordig als geschiedenis wordt opgevat, alleen als symptoom te beschouwen voor iets wat daar…

  € 31,00
 • Tekens en symbolen van het kerstfeest / Rudolf Steiner
  Tekens en symbolen van het kerstfeest / Rudolf Steiner

  Het kerstfeest, dat in onze tijd vaak dreigt te vervlakken, krijgt door de antroposofische wereldbeschouwing weer een grote betekenis.Ons huidige kerstfeest is in oorsprong niet enkel een christelijk feest. In oude culturen werd…

  € 13,00
 • Theosofie / Rudolf Steiner
  Theosofie / Rudolf Steiner

  In het boek Theosofie (1904) gaf Rudolf Steiner de eerste volledige beschrijving van het mens- en wereldbeeld van de antroposofie. Steiner beschrijft de mens hier als een wezen dat op drie verschillende manieren in contact staat…

  € 27,50
 • Uit de schoot der goden / Rudolf Steiner
  Uit de schoot der goden / Rudolf Steiner

  Aan het begin van onze kosmische evolutie staat geen Big Bang, maar een door goddelijke wezens uit liefde gebracht offer. Alle materie, alle daarin en daarmee levende schepselen danken hun bestaan aan dit offer. De materie maakt…

  € 24,50
 • Uit de sterren / Rudolf Steiner
  Uit de sterren / Rudolf Steiner

  Wie ben ik en waarom ben ik die ik ben? Het idee dat je er al eerder was, dat je (on)hebbelijkheden bij jou horen en dat ook je ontmoetingen geen toeval zijn, voelt voor steeds meer mensen als reëel. Reïncarnatie? Maar wat er…

  € 24,50
 • Verborgen geschiedenis, open toekomst / Rudolf Steiner
  Verborgen geschiedenis, open toekomst / Rudolf Steiner

  Is geschiedenis nog iets anders dan het verhaal van elkaar afwisselende culturen, van strijd en overheersing? En van mensen die intussen natuurlijk ook steeds slimmer werden? Ja, zegt Rudolf Steiner, want er is een verborgen…

  € 27,50
 • Volkeren van Europa / Rudolf Steiner
  Volkeren van Europa / Rudolf Steiner

  De opdracht van de afzonderlijke volkszielen en de samenhang met de germaans-noordse mythologie.

  Rudolf Steiners benadering van de psychologie van de verschillende volkeren is uniek. Hij wijst op het belang van een 'ken jezelf'…

  € 32,00
 • Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap / Rudolf Steiner
  Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap / Rudolf Steiner

  In de huidige natuurwetenschap is het wezen van de mens uit het zicht verdwenen. In deze reeks voordrachten legt Rudolf Steiner het fundament voor een radicaal nieuwe wetenschapsbeoefening. Uitgaande van de klassieke vragen naar…

  € 24,50
 • Vorm en beweging / Rudolf Steiner
  Vorm en beweging / Rudolf Steiner

  'Kunst geeft niet het zichtbare weer, kunst maakt het onzichtbare zichtbaar'. Dit motto van Paul Klee geldt in het bijzonder ook voor Rudolf Steiner. In de door hem ontworpen gebouwen en in zijn aanwijzingen voor de euritmie als…

  € 32,50
 • Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag / Rudolf Steiner
  Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag / Rudolf Steiner

  De bekende 'landbouwcursus' uit 1924: een spirituele benadering van de natuur, van kosmische ritmen tot en met de chemie van de plant. Met een nawoord van Albert de Vries. (GA 327) Nu in een herziene druk.

  Lang voordat het begrip…

  € 32,50
 • Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie / Rudolf Steiner
  Waarheid en wetenschap en Filosofie en antroposofie / Rudolf Steiner

  Steiners eerste kentheoretische werk, aangevuld met een artikel over "Filosofie en antroposofie." Vertaling en nawoord van Pim Blomaard. (GA 3 en 35) Werken en voordrachten, deel f1

  € 24,50
 • Waarnemen en denken / Rudolf Steiner
  Waarnemen en denken / Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner, Waarnemen en denken.Dit boek - helder van stijl en prachtig van opbouw - beschrijft een ervaringsweg die elke lezer zonder voorkennis kan gaan. 'Nu ik deze kennistheorie weer voor me heb lijkt ze mij ook de…

  € 24,50
 • Wat mensen tot de sterren spreken / Rudolf Steiner
  Wat mensen tot de sterren spreken / Rudolf Steiner

  Eeuwenlang sprak de sterrenhemel tot de mensen, maar dat spreken is verstomd. Het waarnemen van dit verstommen veroorzaakte een enorm leed. Nu is de tijd aangebroken dat de mens tot de sterren kan spreken, wat veel vreugde geeft.…

  € 24,50
 • Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie / Rudolf Steiner
  Wereldgeschiedenis in het licht van de antroposofie / Rudolf Steiner

  In negen voordrachten, gehouden tijdens de 'Kerstbijeenkomst van 1923', spreekt Steiner over de bewustzijnsgeschiedenis van de mensheid en de plaats van de antroposofie daarin. Met een nawoord van Hans Peter van Manen. (GA 233)…

  € 24,50
 • Werkingen van het karma / Rudolf Steiner
  Werkingen van het karma / Rudolf Steiner

  Een veelomvattend panorama van de werkelijkheid van reïncarnatie en karma, met oefeningen voor karmische bewustwording. De historicus Hans Peter van Manen schetst in zijn nawoord de betekenis en de ontwikkeling van Steiners…

  € 32,50
 • Wetenschap en wereldbeeld / Rudolf Steiner
  Wetenschap en wereldbeeld / Rudolf Steiner

  Is de mens niet meer dan een complex, zichzelf kopiërend biochemisch apparaat – en al het leven op aarde het product van blind toeval en heel veel tijd? De toekomstvisie van dit wereldbeeld toont uiteindelijk de zon opgebrand…

  € 24,50

Bij een bestelling boven €90,- binnen Nederland geen verzendkosten!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 De Boekerij Zutphen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel