Kijk voor de boeken van Rudolf Steiner op de pagina Rudolf Steiner

Sorteer op
 • Karmisch mengelwerk / Rob Gruben
  Karmisch mengelwerk / Rob Gruben

  Karma en reïncarnatie vormen de basis voor het moderne geesteswetenschappelijke onderzoek. Het is dus van groot belang inzicht te hebben in de thema's van de eigen levensloop. Hoewel die thema's in hoge mate persoonlijk zijn,…

  € 18,00
 • Wetenschapsmetamorfose / Steiner, Selg, Lambrechts
  Wetenschapsmetamorfose / Steiner, Selg, Lambrechts

  Dit boek gaat over de noodzaak tot metamorfose van onze samenleving in het belang van de toekomst op aarde. Daar onze Westerse samenleving en maatschappij het resultaat zijn van de op de materie en het materiële gefocuste…

  € 15,00
 • Een nieuwe wetenschap / Peter Heusser
  Een nieuwe wetenschap / Peter Heusser

  In zijn slotvoordracht van zondag 24 april 2022 op de conferentie Metamorfose-22 hield Peter Heusser een stevig pleidooi voor de wetenschappelijke methode en opdracht van de antroposofie én van de antroposofische werkgebieden…

  € 11,00
 • ABC Die oom kan alles - Herinneringen aan Rudolf Steiner
  ABC Die oom kan alles - Herinneringen aan Rudolf Steiner

  Rudolf Steiner leeft voort in de wijze waarop de antroposofie wordt opgenomen en als inspiratiebron dient in bijvoorbeeld onderwijs, geneeskunde of landbouw. Op een andere manier leeft hij voort in de herinneringen van degenen die…

  € 3,00
 • Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb / Herbert Hahn
  Rudolf Steiner zoals ik hem gekend heb / Herbert Hahn

  “Er ligt een zekere aanwijzing in het innerlijke, slechts door de ziel waarneembare grondakkoord, dat onze eerste ontmoetingen begeleidt. Hoe vaak ik ook later Rudolf Steiner ontmoette en waar dan ook, steeds herhaalde zich…

  € 13,50
 • Wat beweegt jou / Maartje van der Wees
  Wat beweegt jou / Maartje van der Wees

  Euritmie gaat over beweging in de mens en over de mens in beweging. Beweging betekent verandering. Wat beweegt jou? ‘Kun je even in twee woorden uitleggen wat euritmie nu precies inhoudt?’ Deze vraag kreeg ik keer op keer in…

  € 16,00
 • Motief belicht Theosofie / Antroposofische Vereniging
  Motief belicht Theosofie / Antroposofische Vereniging

  In Motief belicht... Theosofie reageren tien leden van de Antroposofische Vereniging op de inhoud van het boek Theosofie van Rudolf Steiner. Wat haal je uit dit boek als inspiratie voor je werk? Hoe bestudeer je de soms…

  € 11,00
 • Kalender voor de ziel / Rudolf Steiner
  Kalender voor de ziel / Rudolf Steiner

  De onbewuste ervaring van het verloop van het jaar in zomer en winter kan bewust worden gemaakt. In de zomer leven we meer in toewijding aan de natuur, in de winter trekken we ons sterk in onszelf terug. In 1912 en 1913 bracht…

  € 19,95
 • Harrie Salman / Rudolf Steiner en Peter Deunov
  Harrie Salman / Rudolf Steiner en Peter Deunov

  Aan het begin van de 20e eeuw traden in Europa twee grote spirituele leraren in de openbaarheid. Zij zijn de herauten van een nieuwe cultuur waarmee iedereen zich kan verbinden die een proces van innerlijke transformatie wil…

  € 19,50
 • Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner / Friedrich Rittelmeyer
  Mijn ontmoeting met Rudolf Steiner / Friedrich Rittelmeyer

  Friedrich Rittelmeyer vertelt hoe hij, zorgvuldig onderzoekend en afwegend, de antroposofie ontmoet en vervolgens ook Rudolf Steiner. In de verbinding die tussen hen groeit komt met grote ernst de betekenis van de antroposofie, en…

  € 16,50
 • Steiner en Krishnamurti / Mark Mastenbroek
  Steiner en Krishnamurti / Mark Mastenbroek

  Jiddu Krishnamurti (1895-1986) werd als jonge knaap in de Theosofische Vereniging naar voren geschoven als de wedergeboren Christus. In 1929 baarde hij opzien door zich los te maken van de theosofische beweging en wees hij de…

  € 16,50
 • De grondsteen voor de toekomst / Henk Verhoog
  De grondsteen voor de toekomst / Henk Verhoog

  Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Antroposofische Vereniging in 1923/24 gaf Rudolf Steiner de zgn 'Grondsteenspreuk': een fundament dat hij in de harten van de aanwezigen wilde leggen opdat de antroposofie tot volle werking…

  € 19,50
 • De grondsteen / W.Zeylmans van Emmichhoven
  De grondsteen / W.Zeylmans van Emmichhoven

  Door de grondsteenlegging tijdens de konferentie met kerstmis 1923 verrichtte Rudolf Steiner een daad die een geweldige betekenis heeft voor de mens van nu: hij vernieuwde de mysteriën. Daardoor werd niet alleen de antroposofie…

  € 10,00
 • Toekomst van de aarde / Bastiaan Baan
  Toekomst van de aarde / Bastiaan Baan

  Door alle eeuwen en culturen heen hebben mensen zich - op verschillende manieren - met de toekomst bezig gehouden. In onze tijd, waarin de toekomst van de aarde (en dus ook van de mensheid) meer dan ooit op het spel staat, is het…

  € 24,95
 • Een blik op de toekomst / Hans Stolp
  Een blik op de toekomst / Hans Stolp

  In Een blik op de toekomst. De rol van aartsengelen geeft Hans Stolp op zijn unieke manier inzicht in de tijd die komen gaat.

  In zeven cycli van elk ongeveer driehonderdvijftig jaar schenken zeven aartsengelen hun unieke impulsen…

  € 20,00
 • Op weg naar de graal / John Hogervorst
  Op weg naar de graal / John Hogervorst

  Rudolf Steiner noemde de antroposofie ooit ”de wetenschap van de graal”.

  Waar vindt de graal zijn oorsprong en welke weg nam de stroming van de graal door de eeuwen heen? Welke historische gebeurtenissen en persoonlijkheden…

  € 14,75
 • Het meditatieve gesprek / Marjorie Spock
  Het meditatieve gesprek / Marjorie Spock

  Het meditatieve gesprek [verschijnt 15 mei]

  De kunst van het goetheanistische gesprek

  Marjorie Spock meer over deze auteur ▷

  Dit is de pennevrucht van een jarenlange ervaring met gesprekken zowel in groepen als met…

  € 10,00
 • Motief belicht Filosofie van de vrijheid / Antroposofische Vereniging
  Motief belicht Filosofie van de vrijheid / Antroposofische Vereniging

  e coronacrisis heeft niet alleen een grote invloed gehad op onze samenleving, maar ook een indringend beroep gedaan op ons oordeelsvermogen. Tegengestelde visies staan hierin soms fel tegenover elkaar. Wat is nu waarheid? Hoe kun…

  € 11,00
 • Dat goed worde... / Mario Domen
  Dat goed worde... / Mario Domen

  BeschrijvingToen Rudolf Steiner in 1923 de Antroposofische Vereniging opnieuw oprichtte, sprak hij de hoop uit dat er een nieuwe positief werkzame opdracht geformuleerd zou worden die ook respect zou oproepen in de wereld buiten…

  € 18,95
 • Als beweging gaat spreken / Gertrud Mau e.a.
  Als beweging gaat spreken / Gertrud Mau e.a.

  ISB9789492326713

  Hoofdtitel Als beweging gaat spreken

  Ondertitel 100 jaar euritmietherapie in Nederland

  Auteur Mau, Gertrud / Priester, Johanna / Van Dam, Imke Jelle

  Verschijningsvorm Paperback / softback

  Verschijningsdatum…

  € 10,00
 • Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid / Rob Gruben
  Menselijke vrijheid en spirituele wetmatigheid / Rob Gruben

  BeschrijvingWie zich met geesteswetenschap bezighoudt stuit onvermijdelijk al vanaf het prilste begin op de begrippen VRIJHEID en LIEFDE. Samen met WAARHEID zijn het de drie meest misbruikte woorden in onze samenleving. In dit…

  € 18,50
 • Antroposofie als persoonlijke levensweg / Rudolf Steiner
  Antroposofie als persoonlijke levensweg / Rudolf Steiner

  Wat is het geheim van ons aardse bestaan? Alsje onbevangen op je levensweg terugkijkt tot aan de ontmoeting met iemand anders, wat kun je dan ontdekken? Hoe kun je je persoonlijke levensweg geestelijk verdiepen?

  'Als je je…

  € 13,50
 • Mensenwijding en wederkomst / Peter Selg
  Mensenwijding en wederkomst / Peter Selg

  MENSENWIJDING EN WEDERKOMST – NIEUWE UITGAVEDe twee publicaties die hier in een Nederlandse vertaling zijn samengebracht zijn ontstaan uit een reeks voordrachten, die Peter Selg gaf aan studenten van de priesteropleidingen van…

  € 25,00
 • Antroposofie en rechtsextremisme / Peter Selg
  Antroposofie en rechtsextremisme / Peter Selg

  Antroposofie en rechtsextremisme

  Rudolf Steiner, de antroposofie en het nationaalsocialisme

  'Concentratiekampen, slavenarbeid en de moord op enorme aantallen Joden vertegenwoordigen een praktijk waarvan de sleutel in de…

  € 15,00
 • Odilia en de toekomst van Europa / Jac Net
  Odilia en de toekomst van Europa / Jac Net

  De heilige Odilia leefde in de zevende eeuw. De legende vertelt dat zij bij haar geboorte blind was en door haar vader, hertog Etticho, werd verstoten. Door een wonder kon zij later toch zien. Haar leven wijdde zij aan het…

  € 19,50
 • Antroposofische menskunde begrijpen / Albert Schmelzer & Jan Deschepper
  Antroposofische menskunde begrijpen / Albert Schmelzer & Jan Deschepper

  Antroposofische menskunde begrijpenAuteurs: Albert Schmelzer & Jan Deschepper

  Met hun boek Antroposofische menskunde begrijpen hebben Albert Schmelzer en Jan Deschepper ervoor gezorgd dat er eindelijk een boek is dat in…

  € 24,50
 • Het raadsel van het menselijk ik / Sergej Prokofieff
 • Humus voor de mensheid / Voor en door Derk Klein Bramel
  Humus voor de mensheid / Voor en door Derk Klein Bramel

  BEGIN NOVEMBER 2021 WEER LEVERBAAR!HUMUS VOOR DE MENSHEIDvoor en door Derk Klein BramelDerk Klein Bramel was de oprichter van een van de eerste zorgboerderijen in Nederland. Een biologisch-dynamische zorgboerderij die ook nog eens…

  € 29,50
 • Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls / Joop van Dam
  Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls / Joop van Dam

  ISBN 9789490455545

  Hoofdtitel Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls

  Ondertitel twee essays polariteit als sleutel voor begrip van de preparaten; het boerenbedrijf als individualiteit

  Auteur Dam, Joop…

  € 12,00
 • De Nearchus Sleutel / Frans Lutters
  De Nearchus Sleutel / Frans Lutters

  De Nearchus Sleutel beschrijft op een bijzondere wijze een onvoltooide geschiedenis. In dit versleutelde autobiografische verhaal zijn twee levens met elkaar verbonden, ondanks een tussenruimte van ruim tweeduizend jaar: dat van…

  € 16,50
 • Vertrouwen / Daniella Hutter
  Vertrouwen / Daniella Hutter

  - Hoe word je tijdgenoot vanuit een manicheïsch gezichtspunt? -

  We leven in een tijd waarin veel angst leeft en mensen van elkaar vervreemden door tegenstellingen en wantrouwen. Ons vertrouwen wordt beproefd. – Vertrouwen…

  € 10,00
 • De twaalf deugden door het jaar heen / Jean - Claude Lin
  De twaalf deugden door het jaar heen / Jean - Claude Lin

  De deugd is het eigenlijke wezen van de mens, voor zover hij de macht heeft om iets tot stand te brengen wat alleen door de wetten van zijn eigen natuur kan worden begrepen. Baruch de Spinoza In twaalf geconcentreerde…

  € 15,50
 • De sociale wereld als mysterieplaats / Harrie Salman
  De sociale wereld als mysterieplaats / Harrie Salman

  De samenleving heeft nieuwe visies nodig. Laten we de inrichting van het culturele, politieke en economische leven over aan deskundigen die de burgers onmondig houden, aan de overheid die ons met camera’s volgt en aan bedrijven…

  € 19,50
 • Het weeft mij / A. de Folter
  Het weeft mij / A. de Folter

  In deze tijd hebben veel mensen behoefte aan bezinning op hun plaats in werk en leven. Te midden van alle dynamiek en uitdagingen gaan zij op zoek naar zingeving en inspiratie. Dit boekje gaat uit van de veronderstelling dat er…

  € 15,42
 • Wegen naar westerse meditatie / B. Baan
  Wegen naar westerse meditatie / B. Baan

  Wegen naar westerse meditatie is een neerslag van ruim 50 jaar oefening en praktijk van dit thema. De auteur doceerde aan verschillende jaargangen studenten theologie in Amerika de praktijk van 'Inner Life', waarbij de…

  € 22,95
 • Corona - eine Krise und ihre Bewältigung / Michaela Glöckler ua
  Corona - eine Krise und ihre Bewältigung / Michaela Glöckler ua

  Die Corona-Krise spricht in ihrer ganzen Dimension so zentrale Bereiche unseres Menschseins an, dass ein wirklichkeitsgemäßes Denken über ihre eigentlichen Ursachen unabdingbar ist, um zu einem therapeutisch wirksamen Handeln…

  € 18,95
 • Rudolf Steiner / Hans Stolp
  Rudolf Steiner / Hans Stolp

  IN HERDRUK! WEER LEVERBAAR VANAF 16 JUNI 2020BeschrijvingRudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur van Hans Stolp biedt een vernieuwende kijk op de filosofie van deze beroemde grondlegger van de antroposofie. Hoewel we de…

  € 20,00
 • Antroposofische weekspreuken / Rudolf Steiner
  Antroposofische weekspreuken / Rudolf Steiner

  Nieuwe uitgave maart 2020

  Met verwondering kijken naar jezelf vanuit de kringloop van het jaar en de bewegingen in de natuur, dat is wat de 'weekspreuken' met je doen. Ze nemen je innerlijk mee door de seizoenen, te beginnen met…

  € 17,50
 • Mensen zonder Ik / Erdmuth Grosse
  Mensen zonder Ik / Erdmuth Grosse

  Het onderkennen van het tijdsfenomeen 'de strijd om het Ik' is brandend actueel.
  Wat wordt er werkelijk aangeduid met de 'Ik-loze mens'?
  En wat met 'je komt ze steeds meer en meer tegen'?
  De wetenschapper van de geest, Rudolf…

  € 24,50
 • Antroposofie en astronomie / Willem Hendriks
  Antroposofie en astronomie / Willem Hendriks

  Elisabeth Vreede laat ons in haar brieven kennismaken met de astronomie vanuit een filosofisch perspectief. Zij baseert zich hierbij op het werk van Rudolf Steiner en denkt van daaruit als astronoom en filosoof zelfstandig verder.…

  € 49,50
 • Waarom zingen vogels? / Hans-Christian Zehnter
  Waarom zingen vogels? / Hans-Christian Zehnter

  De zang van merels op een warme voorjaarsavond kan ons raken. Dit boek vertelt waarom vogelzang is niet primair een 'tool' in de strijd om overleving is. Het is een uitdrukking van wat vogels zijn, van de aard van…

  € 25,00
 • Michael / Ita Wegman
  Michael / Ita Wegman
  € 19,50
 • Inwijdingswegen / Bernard Lievegoed
 • Faust, Goethe's Faust in schilderijen en interviews / Frederiek Nelissen
  Faust, Goethe's Faust in schilderijen en interviews / Frederiek Nelissen

  Frederiek Nelissen schilderde voor dit boek 85 beelden. Anders dan op het toneel, waarvoor Goethe zijn drama schreef en waarbij gebruik wordt gemaakt van uiterlijke enscenering, geeft de schilderkunst de mogelijkheid om ook de…

  € 55,00
 • De twaalf zintuigen / Albert Soesman
  De twaalf zintuigen / Albert Soesman

  Ieder mens staat in voortdurende wisselwerking met de wereld om hem heen. Albert Soesman laat in dit boek zien dat de manier waarop we in contact komen met onze omgeving, veel mysterieuzer is dan we ons realiseren. Wat voel je…

  € 24,50
 • Bezinning op de grondsteen / Bernard Lievegoed
 • Over de redding van de ziel / Bernard Lievegoed
  Over de redding van de ziel / Bernard Lievegoed

  Over de redding van de ziel vat het levenslange streven van Bernard Lievegoed samen: de integratie van antroposofie en maatschappij ten dienste van een betere wereld.

  € 19,00
 • Het goede doen in de 21 ste eeuw / Bernard Lievegoed
  Het goede doen in de 21 ste eeuw / Bernard Lievegoed

  Het goede doen in de 21e eeuw bevat voordrachten voor jonge mensen in de Verenigde Staten, met een toekomstvisie die krachtig hun moraliteit oproept.

  € 17,50
 • Mensheidsperspectieven / Bernard Lievegoed
  Mensheidsperspectieven / Bernard Lievegoed

  Mensheidsperspectieven werpt een verrassende blik op de geschiedenis, waarin fundamentele verschillen toch tot vruchtbare samenwerking kunnen leiden

  € 17,50
 • Mens op de drempel / Bernard Lievegoed
  Mens op de drempel / Bernard Lievegoed

  Mens op de drempel biedt inzicht in de lichte en donkere kanten van de menselijke psyche.

  € 19,00
 • Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici / Wim Schuwirth
  Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici / Wim Schuwirth

  In de antroposofische mens- en wereldbeschouwing staat Christus centraal. Te ontdekken wat Rudolf Steiner heeft gezegd over Christus Jezus was voor sommigen een verrassing. Ook voor Wim Schuwirth.

  In het hoofddeel van dit boek…

  € 16,75
 • De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner / Judith von Halle
  De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner / Judith von Halle

  Rudolf Steiner heeft op verschillende manieren de antroposofische rozenkruiser inwijdingsweg en de stadia die de menselijke ziel daarbij doormaakt weergegeven - niet alleen in het boek De weg tot inzicht in hogere werelden!
  Een…

  € 36,00
 • Verkwikkender dan licht / Margarete van den Brink
  Verkwikkender dan licht / Margarete van den Brink

  VERKWIKKENDER DAN LICHT De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

  Margarete van den Brink

  Verkwikkender dan licht? - Dat is het gesprek, zei Goethe al. De ervaring in een gesprek werkelijk gehoord en gezien te…

  € 14,75
 • De schepping, toeval of bedoeld? / Margarete van den Brink
  De schepping, toeval of bedoeld? / Margarete van den Brink

  DE SCHEPPING. TOEVAL OF BEDOELD? Margarete van den Brink

  Centraal staat de vraag: Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust…

  € 4,75
 • De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie / Margarete van den Brink
  De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie / Margarete van den Brink

  Individuen, relaties en organisaties bevinden zich in een proces van voortdurende verandering, omvorming en groei. Dit boek laat zien dat op alle drie gebieden in wezen sprake is van één en hetzelfde ontwikkelingsproces. Dat…

  € 17,45
 • Levenskrachten – Vormkrachten / Dorian Schmidt
  Levenskrachten – Vormkrachten / Dorian Schmidt

  Dorian Schmidt beschrijft een reeks praktische oefeningen die kunnen leiden tot een uitbreiding van de perceptie van de levende natuur. Hij beschrijft de methodologische basis ervan en geeft voorbeelden van waarnemingen op het…

  € 26,00
 • Licht en Duister / Willem Frederik Veltman
  Licht en Duister / Willem Frederik Veltman

  Licht en Duister

  “Het verhaal van mijn leven”, door Willem Frederik Veltman.

  Dit is de titel van een nieuw boek dat onlangs is afgerond en gedrukt. De auteur heeft er lange tijd over gedaan om het zorgvuldig op papier te…

  € 24,95
 • Het evangelie Beschouwingen deel II / Emile Bock
  Het evangelie Beschouwingen deel II / Emile Bock

  Vervolg op deel I hoofdstuk 15 t/m 35

  Inhoudsopgave:

  - Geheimen van het geslachtsregister

  - Het Markus-evangelie

  - Het Lukas-evangelie

  - De compositie van het Lukas-evangelie

  - Fasen van innerlijke loutering bij Lukas

  -…

  € 32,00
 • Op ontdekkingstocht in de mysteriedrama's van Rudolf Steiner / Marc Nauwelaerts
  Op ontdekkingstocht in de mysteriedrama's van Rudolf Steiner / Marc Nauwelaerts

  'Op ontdekkingstocht in de Mysteriedrama's van Rudolf Steiner'. 'De weg van Felix en Felicia Balde'.

  Het boek bestaat uit twee grote delen die elk een eigen karakter hebben.

  Deel I. Het Verhaal, geeft de feiten van het…

  € 19,50
 • Bronnen van de euritmie / Werner Barfod
  Bronnen van de euritmie / Werner Barfod

  BRONNEN VAN DE EURITMIEInmiddels ruim 100 jaar geleden werd door Rudolf Steiner (1881‐1925) een geheel nieuwe bewegings-­ en danskunst tot ontwikkeling gebracht: de Euritmie. Euritmie wordt sedertdien door een toenemend aantal…

  € 69,50
 • Gebruik je hersens / Arie Bos
  Gebruik je hersens / Arie Bos

  Voor de meeste boeken o ver hersenen moet je een universitaire of tenminste een voortgezette opleiding hebben gevolgd om ze te kunnen lezen. Dat geldt ook voor zijn eigen boeken, bedacht Arie Bos. Terwijl hij eigenlijk vond, dat…

  € 17,00
 • Oude en nieuwe mysteriën / Ita Wegman
 • Ita Wegman / Ed Taylor
  Ita Wegman / Ed Taylor
  € 25,00
 • Elisabeth Vreede / Ed Taylor
  Elisabeth Vreede / Ed Taylor

  Wie was Elisabeth Vreede? Kunnen we een gevoel krijgen voor wat deze raadselachtige individualiteit op aarde wilde komen doen en vanwaar ze de kwaliteiten meenam om dat ook te verwezenlijken?Jarenlang was Vreede naaste medewerker…

  € 10,00
 • Enkele brieven uit 1943 / Elisabeth Vreede
  Enkele brieven uit 1943 / Elisabeth Vreede

  In deze kleine publicatie geeft de auteur een levendige beschrijving van ­Elisabeth Vreede. Zij was door Rudolf Steiner voorgesteld als lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging die in de Kerstbijeenkomst van…

  € 10,50
 • Esoterische Verdiepingen / Rob Gruben
 • De grondsteen en zijn ritmen / Rudolf Steiner
 • Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom / John Hogervorst
  Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom / John Hogervorst

  Sociale driegeleding behelst het vormgeven van de samenleving op basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze idealen zouden elk in een eigen werkingssfeer, naast elkaar, tot hun volle betekenis kunnen uitgroeien.
  Daarmee…

  € 15,00
 • Wilsopvoeding en wilsscholing / Joop van Dam
 • Menskunde verinnerlijken / Valentin Wember
  Menskunde verinnerlijken / Valentin Wember

  Iemand wil componist worden en neemt een theorieboek over muziek ter hand, en hij denkt: daardoor kan ik leren componeren; iemand pakt een leerboek over esthetiek, leert over schilderkunst en dergelijke, en denkt: zo kan ik…

  € 25,00
 • Wilsopvoeding / Valentin Wember
 • Antroposofie Een kennismaking / Henk van Oort
  Antroposofie Een kennismaking / Henk van Oort

  In dit inleidende boek maakt de lezer op een originele wijze kennis met Rudolf Steiners antroposofie. De basis voor dit boek wordt gevormd door de vele inleidingscursussen in de antroposofie die de auteur al jarenlang geeft. Er…

  € 17,00
 • Red de elementenwezens / Thomas Mayer
  Red de elementenwezens / Thomas Mayer

  De wereld om ons heen is ook de wereld van de elementenwezens. Zij zijn betrokken bij alles wat in de natuur gebeurt. Ook in onze 'binnenwereld', in onze gedachten en gevoelens, leven elementenwezens.
  Zij zien vooruit naar het…

  € 16,50
 • Kommentaar bij De Chymische Bruiloft van Christian Rosenkreutz / Rudolf Steiner
  Kommentaar bij De Chymische Bruiloft van Christian Rosenkreutz / Rudolf Steiner

  Vertaling van de onverkorte tekst van het artikel van Steiner over De Chymische Bruiloft van Christian Rosenkerutz van Johann Valentin Andraea. O.a. over de historische setting, de tegenwerking, het verketteren en bespotten van de…

  € 13,50
 • De Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz anno 1459 / Johann Valentin Andreæ
  De Chymische Bruiloft van Christian Rosencreutz anno 1459 / Johann Valentin Andreæ

  Een weergave van de complete tekst van Andreae. Bastiaan Baan neemt ons mee door de christelijke inwijdingsweg die kunstzinnig in het boek 'De Chymische Bruiloft' wordt beschreven. Hij laat zijn licht schijnen op de moderne mens…

  € 25,00
 • De impulsen van de rozenkruisers in de ontwikkeling van Europa / Karl Heyer
  De impulsen van de rozenkruisers in de ontwikkeling van Europa / Karl Heyer

  Heyer bestudeerde de impulsen van Christian Rosenkreutz en de rozenkruiserbeweging in Europa. Hij komt tot verrassende inzichten: van veel rozenkruiserimpulsen hadden we het bestaan en de invloed nooit gedacht. Ook de impulsen van…

  € 19,50
 • FIlosofie van het Ik / Roland van Vliet
  FIlosofie van het Ik / Roland van Vliet

  Preliminaire beschouwingen voor een filosofie van de liefde

  In onze tijd worden de menselijke geest, het bewustzijn en het Ik geïdentificeerd met het brein. De filosoof Roland van Vliet beschrijft in een cultuurkritische analyse…

  € 25,95
 • Natuurwezens / Roland van Vliet
 • De twaalf gemetamorfoseerde deugden van de zodiak / Roland van Vliet
 • Dertien heilige Nachten / Roland van Vliet
 • Externsteine / Roland van Vliet
 • Manicheïsme, een toekomstig Christendom / Roland van Vliet
  Manicheïsme, een toekomstig Christendom / Roland van Vliet

  Manicheïsme - een toekomstig christendomDit boekje is samengesteld uit meerdere artikelen die Dr. Roland van Vliet heeft geschreven. Het betreft de inhoud van de conferenties die in december 2013 zijn gehouden naar aanleiding van…

  € 10,00
 • Waarnemen - wat een vreugde! / Wolter Bos
  Waarnemen - wat een vreugde! / Wolter Bos

  Vroeger leefde de mens in de ritmen van de natuur. De moderne mens is vrij geworden, maar staat vaak vreemd tegenover de aarde. Hoe kan een nieuwe manier van verbinding ontstaan? Dat begint bij waarnemen. Van natuur, van…

  € 10,00
 • Wij bestaan / Christine Beusch
  Wij bestaan / Christine Beusch

  Wij bestaan!Auteur: Christine Beusch
  In dit boek beschrijft de auteur op een spontane en onbevangen manier hoe zij de meestal onzichtbare wezens van de elementenwereld in haar omgeving heeft leren kennen en wat dit in haar leven…

  € 9,00
 • Naar de voet van de regenboog / H. Meyvis
  Naar de voet van de regenboog / H. Meyvis

  Naar de voet van de regenboog.Een zoektocht naar een andere wereld, met de projectieve geometrie als gezelAuteur: Herman Meyvis
  Dit boek is de eerste Nederlandstalige inleiding op de projectieve meetkunde, zonder formules, maar…

  € 12,00
 • Isis Maria Sofia / Rudolf Steiner
  Isis Maria Sofia / Rudolf Steiner

  De vrouwelijke god, de Moedergodin, het eeuwig-vrouwelijke - ze hebben in alle tijden een belangrijke rol gespeeld. Er wonen godinnen in ieder individu.

  In deze verzameling teksten geeft Steiner een groots overzicht van het…

  € 29,00
 • De gouden ster deel I / Willem F. Veltman
  De gouden ster deel I / Willem F. Veltman

  Let op: bij aankoop van deel II deel I gratis !

  Grepen uit het levenwerk van Wim Veltman

  van de grote namen uit de nationale en internationale vrijeschoolbeweging. Naast een bevlogen leraar was en is hij nog steeds een befaamd…

  € 7,00
 • De gouden ster deel II / Willem F. Veltman
  De gouden ster deel II / Willem F. Veltman

  Let op: bij aankoop van deel II deel I gratis !

  Grepen uit het levenwerk van Wim Veltman

  Veltman is een van de grote namen uit de nationale en internationale vrijeschoolbeweging. Naast een bevlogen leraar was en is hij nog…

  € 14,75
 • Kleurmeditatie / Kees Veenman
  Kleurmeditatie / Kees Veenman

  Kleur is onderdeel van ons dagelijks leven. Kunnen we kleur intenser leren beleven? Hoe dringen we dieper door in de kleur? Met talrijke voorbeelden en experimenten leidt Veenman ons naar dynamiek en wezen van de kleuren.…

  € 24,00
 • ABC Opvoedwijzer 3. Vitale Voeding / Marjan Vijn, Petra Essink
  ABC Opvoedwijzer 3. Vitale Voeding / Marjan Vijn, Petra Essink

  VITALE VOEDING IN HET EERSTE LEVENSJAAR
  Petra Essink, voedingskundige en Marja Vijn, natuurvoedingskundige.Inhoudsopgave

  1. Intro en algemene gezichtspunten
  2. Over melk
  3. Voeding in het eerste half jaar
  4. Recepten voor…

  € 4,75
 • ABC Opvoedwijzer 2. Vragen is een Kunst / Christine Gruwez
  ABC Opvoedwijzer 2. Vragen is een Kunst / Christine Gruwez

  Rondom de vragen van opvoeding en onderwijs leven vele vragen, zeker ook tussen ouders en leerkrachten. Maar het blijkt in de praktijk wel eens lastig om deze vragen op een zinnige manier samen te kunnen bespreken. Ligt het er aan…

  € 4,75
 • ABC Opvoedwijzer 1. Nabootsing / Cornelis Boogerd
  ABC Opvoedwijzer 1. Nabootsing / Cornelis Boogerd

  ABC Opvoedwijzers: Hoeveel vragen leven er tegenwoordig niet bij ouders en opvoeders? De tijd van het traditionele en daarmee ook ’vanzelfsprekende’ opvoeden, ligt echt achter ons.
  De reeks ABC Opvoedwijzers biedt beknopte,…

  € 4,75
 • ABC 13. Rudolf Steiner, revolutionair... / John Hogervorst
  ABC 13. Rudolf Steiner, revolutionair... / John Hogervorst

  INHOUDSOPGAVE
  Schoenen poetsen
  Individu worden
  Vrijheid
  In marxistische kringen
  In theosofische kringen
  Alle dagen zondag
  In de schaduw van de oorlog
  1917
  Sociale driegeleding
  De sociale driegeleding de wereld in?
  Na de…

  € 4,75
 • ABC 12. De Glasvensters van het Goetheanum / Jonas van der Sloot
  ABC 12. De Glasvensters van het Goetheanum / Jonas van der Sloot

  De glasvensters van het Goetheanum zijn als vensters naar een andere wereld.
  Jonas van der Sloot neemt de lezer in deze ABC Wegwijzer mee op deze weg en beschrijft de vele geheimen die de glasvensters tonen.

  € 4,75
 • ABC 10. Het Frankfurter Paradijstuintje / Eva Mees
  ABC 10. Het Frankfurter Paradijstuintje / Eva Mees

  Deze ABC Wegwijzer opent nieuwe werelden! Centraal staat één klein schilderij uit de 15e eeuw. Valt daar zo veel over te vertellen?
  Door met nieuwe ogen te leren zien blijkt het schilderij een rijkdom aan geheimen bloot te geven…

  € 4,75
 • Antroposofie en Kunst / Loek Dullaart
  Antroposofie en Kunst / Loek Dullaart

  Uit de inhoud:

  Het realisme in de schilderkunst was rond 1850 tot een hoogtepunt gekomen en eindigde door de komst van de fotografie: het was niet langer nodig de werkelijkheid uit te beelden, want de fotografie kon dat…

  € 4,75
 • ABC 8. Het manicheïsme / Roland van Vliet
  ABC 8. Het manicheïsme / Roland van Vliet

  Een fragment uit de inhoud:

  Wat zegt Rudolf Steiner over Manu en de individualiteit van Mani? Steiners geesteswetenschappelijke onderzoeksresultaten blijken aan te sluiten bij wat uit de wetenschappelijke bronnen geconcludeerd…

  € 4,75
 • ABC 7. De madonna's van Rafael / Loek Dullaart
  ABC 7. De madonna's van Rafael / Loek Dullaart

  Raffaelo Santi, die wij kennen als de schilder Raffaël, schilderde tientallen Madonna's. Het thema van de heilige moeder met het kind werd in de Renaissance door vele schilders gekozen, maar niet één schilder was zo met dit…

  € 4,75
 • ABC 3. Wat is antroposofie? / John Hogervorst
  ABC 3. Wat is antroposofie? / John Hogervorst

  INHOUDSOPGAVE
  Inleiding
  Rudolf Steiner
  Denken: moeilijk maar noodzakelijk
  Wat is de mens?
  Reïncarnatie
  Karma
  En de vrijheid dan?
  Innerlijke scholing
  Antroposofie en christendom
  Een stap vooruit … (en hobbels op de weg)
  Krachten…

  € 4,75
 • ABC 1. Antroposofie / Harrie Salman
  ABC 1. Antroposofie / Harrie Salman

  Een fragment:

  In de twintigste eeuw is de wereld grondig veranderd. Oude zekerheden en samenhangen zijn weggevallen, zowel in de ordening van de wereld als in onszelf. Wat we van ons leven maken hangt nu helemaal van onszelf af…

  € 4,75
 • Al het goede komt in drieën / Henk Verhoog
  Al het goede komt in drieën / Henk Verhoog

  Al het goede komt in drieën, het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner.

  Door het werk van Rudolf Steiner loopt een rode draad die naarmate zijn leven vorderde steeds zichtbaarder werd: het is het principe…

  € 14,75
 • Een speurtocht naar het geniale / Albert Soesman
  Een speurtocht naar het geniale / Albert Soesman

  10 % korting vanwege kleine beschadiging

  Een verrassend nieuw zicht op het werk van grote kunstenaars. Albert Soesman, schrijver van De twaalf zintuigen, ontdekte in het werk van Rembrandt en andere grote meesters een aantal…

  € 14,75 € 13,27
 • Wat is sociale driegeleding? / Peter Schilinski
  Wat is sociale driegeleding? / Peter Schilinski

  Het ideaal van een betere samenleving leeft in veel mensen, maar wie ziet nog een oplossing voor de problemen waarmee de mensheid te maken heeft?

  Het vertrouwen in de parlementaire democratie neemt af. Via actiegroepen zetten…

  € 4,00
 • Houd me niet vast / John Roex
  Houd me niet vast / John Roex

  "Houd me niet vast" Rudolf Steiner over Maria Magdalena.

  Dit boek is ontstaan als reactie op een ander boek: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus van Danielle van Dijk.

  In haar boek stelt Danielle van Dijk onder meer dat Jezus en…

  € 14,50
 • Vrijheid, gelijkheid en broederschap / Arjen Nijeboer
  Vrijheid, gelijkheid en broederschap / Arjen Nijeboer

  Vrijheid, gelijkheid en broederschap, grondslagen voor de maatschappij van morgen.

  Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn geen revolutionaire idealen, maar kernwaarden die de basis van de maatschappij kunnen vormen. Rudolf…

  € 13,75
 • Johannes / Loek Dullaart
  Johannes / Loek Dullaart

  Johannes, De Doper & De Evangelist

  Johannes de Doper is vanaf de geboorte verbonden met het Jezuskind, nee zelfs, zoals de bijbel vermeldt, al vóór de geboorte. Later, tijdens de doop in de Jordaan, maakt Johannes de geboorte…

  € 6,00
 • De etherwereld en haar krachten / Rob Gruben
  De etherwereld en haar krachten / Rob Gruben

  De etherwereld is middelaar tussen stof en geest. Daarmee draagt zij de mogelijkheid in zich bruggen te slaan tussen deze beide werelden. De krachten die in haar besloten liggen kunnen dan ook op vele manieren tot uiting komen. Zo…

  € 18,00
 • De organen / Han Campagne
  De organen / Han Campagne

  Het menselijk lichaam toont zich, voor de onbevangen onderzoeker, als een groot wonder van de natuur.
  In dit werk staan de organen, hun samenhang met de planeten en hun werking op de gehele mens centraal. Algemene medische én…

  € 39,50
 • ABC Kleuren / Dick Bruin
  ABC Kleuren / Dick Bruin

  Dit boekje is bedoeld als wegwijzer door kleurenland. Het bevat oefeningen die je in staat stellen door je eigen ervaring de wereld van de kleuren te leren kennen.
  Door de kleurenoefeningen zorgvuldig te doen krijg je een goed…

  € 5,00
 • De Drie-eenheid en Karma / Margarete van den Brink
  De Drie-eenheid en Karma / Margarete van den Brink

  De Drie-eenheid en Karma, leven met het Christus-Licht

  De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen?

  Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang…

  € 14,95
 • ABC Het leven na de dood / Margarete van den Brink
  ABC Het leven na de dood / Margarete van den Brink

  Inhoudsopgave:

  Verschillende opvattingen over sterven en dood
  Het bewustzijn blijft nade dood bestaan
  Antroposofische inzichten met betrekking tot leven en dood
  Wat gebeurt er op het moment van sterven?
  Wanneer begint het…

  € 3,00
 • Ahriman en Lucifer / Guurtje Kieft
  Ahriman en Lucifer / Guurtje Kieft

  De Tegenkrachten, ofwel de krachten van het kwaad: wie zijn zij en wat is hun afkomst? Als God liefde is, waarom heeft Hij dan het kwaad geschapen?

  Guurtje Kieft vond tijdens haar geestelijke-scholingsweg een antwoord op deze…

  € 12,50
 • De terugblik, een eigentijdse scholingsweg / Guurtje Kieft
  De terugblik, een eigentijdse scholingsweg / Guurtje Kieft

  De terugblik is reeds lang een oefening voor spirituele scholing. Deze houdt in dat je elke avond terugkijkt op je functioneren tijdens de voorbije dag. In een achteruitgaande beweging plaats je je handelen, spreken en denken…

  € 12,50
 • Het lichaamswezen / Guurtje Kieft
  Het lichaamswezen / Guurtje Kieft

  De mens leeft op Aarde binnen dezelfde wetmatigheden van de elementen aarde, water, lucht en vuur als de overige vormen van leven. Het leven in alle natuurrijken is afhankelijk van de krachten die hierin werkzaam zijn: de…

  € 12,50
 • Schipper mag ik overvaren?/ Juul van der stok
  Schipper mag ik overvaren?/ Juul van der stok

  Schipper mag ik overvaren?
  geeft toegang tot een nieuw en bewust belevn van de jaarfeesten. Diepere achtergronden, natuurbeleving, oude rituelen en gewoonten, liedjes en knutselideeën komen allemaal aan bod. Samen met de vele…

  € 34,50
 • ABC We kunnen op elkaar bouwen/ Rudolf Steiner
  ABC We kunnen op elkaar bouwen/ Rudolf Steiner

  [4/5/2014] “… de gedachte dat zo- en zoveel mensen werken opdat daarmee een minimale basis voor het levensonderhoud gelegd is – is onverbrekelijk verbonden met een andere gedachte, namelijk dat men de gemeenschap weer terug…

  € 3,00
 • Het etherlichaam als pedagogisch instrument/ Cornelis Boogerd
  Het etherlichaam als pedagogisch instrument/ Cornelis Boogerd

  Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit de antroposofie geeft het opvoeden een andere dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwaliteiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het kleine kind (tot ca 7 jaar)…

  € 23,75

Bij een bestelling boven €70,- binnen Nederland geen verzendkosten!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2023 De Boekerij Zutphen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel