per pagina
Sorteer op
 • Gezichtspunten vanuit de antroposofie - Een gratis kennismaking
 • Gezichtspunten 1 Antroposofische geneeskunst / Nico Francken
  Gezichtspunten 1 Antroposofische geneeskunst / Nico Francken

  In deze brochure wordt op een heldere wijze beschreven wat de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunde zijn. Een van die uitgangspunten is, dat elk mens naast een lichaam ook een ziel en geest heeft. Deze manier van…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 2 Nervositeit / Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 2 Nervositeit / Jaap van de Weg

  Nervositeit is een zo algemeen verschijnsel geworden, dat ieder mens er in meer of mindere mate mee te maken heeft. Wie voelt zich niet op zijn tijd gespannen, zenuwachtig of opgejaagd?

  Deze problemen maken dat er op kleine of…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 4 Allergie / Otto Wolff
  Gezichtspunten 4 Allergie / Otto Wolff

  Het woord allergie is tegenwoordig heel gebruikelijk en iedereen heeft wel een meer of minder vaag idee van wat het betekent. Dit wijst erop dat allergieën, of beter gezegd allergische reacties, in ons deel van de wereld wijd…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 5 Mens en Werk / Arie Bos
  Gezichtspunten 5 Mens en Werk / Arie Bos

  Hoe kan ik een gezonder en menselijker werkklimaat bevorderen?
  Arie Bos

  € 3.00

  Voor sommige mensen is werken helaas een onbevredigende, soms zelfs zinloze bezigheid die toch noodzakelijk is want: er moet nu eenmaal brood op de…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 6 Euritmietherapie / Roel Munniks
  Gezichtspunten 6 Euritmietherapie / Roel Munniks

  Euritmie is een betrekkelijk nieuwe, op zichzelf staande bewegingskunst. Door de euritmische bewegingen worden de scheppende krachten in taal en muziek zichtbaar.

  Door de bewegingen van de euritmie uit te voeren brengen we een…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 7 Depressie / A.J. Welman
  Gezichtspunten 7 Depressie / A.J. Welman

  Een depressie is meer dan het gevoel ’in de put te zitten’ of ’down’ of ’depri’ te zijn. Deze gevoelens zijn in de regel van tijdelijke aard. Een echte depressie daarentegen verandert het leven van een mens diepgaand,…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 8 Koorts / Peter Staal
  Gezichtspunten 8 Koorts / Peter Staal

  Koorts is geen ziekte maar geeft aan hoe het met iemand gesteld is. Deze brochure geeft praktische tips en gezichtspunten voor het omgaan met koorts en geeft daarnaast achterliggende gedachten ocver het belang van koorts en het…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 10 Aids en Ik / Arie Bos
  Gezichtspunten 10 Aids en Ik / Arie Bos

  Arie Bos, antroposofisch huisarts te Amsterdam en mede-oprichter van de buddy-organisatie Stichting Metgezel, geeft een visie op AIDS.

  Thema’s die aan bod komen: wat is AIDS, hoe word je besmet, de betekenis van het…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 11 Hyperventilatie en hoge bloeddruk / Aart van de Stel
  Gezichtspunten 11 Hyperventilatie en hoge bloeddruk / Aart van de Stel

  In het spreekuur van de huisarts wemelt het van de zogenaamde psychosomatische aandoeningen, d.w.z. lichamelijke klachten die ontstaan ten gevolge van psychisch en/of sociaal ongenoegen. Een mens voelt zich onprettig als hij zijn…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 12 Antroposofische geneesmiddelen / Huib de Ruiter
  Gezichtspunten 12 Antroposofische geneesmiddelen / Huib de Ruiter

  Een basisdeeltje: na een inleiding tot de antroposofische geneeskunst en behandeling van enkele kernthema’s (mensbeeld, karma en reïncarnatie) veel informatie over de werking van antroposofische geneesmiddelen, de wijze waarop…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 13 Tijd en Ritme / Walther Bühler en Alfred Schütze
  Gezichtspunten 13 Tijd en Ritme / Walther Bühler en Alfred Schütze

  Tijd ervaren we meestal pas als we last van stress hebben, ons vervelen of wanneer we op tijd moeten zijn. Tijd hangt sterk samen met ritme, tijd wordt immers uitgedrukt in eenheden die zich steeds herhalen, zoals minuten, uren,…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 14 Vermoeidheid / Paul Meuwese
  Gezichtspunten 14 Vermoeidheid / Paul Meuwese

  Uit onderzoek is gebleken dat een kwart van de Nederlandse bevolking zich over een langere periode moe voelt. Vermoeiheid is dus een probleem van grote omvang.

  Het doel van deze brochure is, enig inzicht te krijgen in de oorzaken…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 15 Mens en voeding / Machteld Huber
  Gezichtspunten 15 Mens en voeding / Machteld Huber

  We eten elke dag meerdere malen. Maar wat betekent voeding eigelijk voor een mens? wat is vertering? wat voedt ons? wat is voedingskwaliteit? wat is de kwaliteit van biologisch-dynamisch geteelde producten? wat doet de bereiding…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 16 Biografie en ziekte / Jan Saal
  Gezichtspunten 16 Biografie en ziekte / Jan Saal

  ’Waarom krijg ik deze ziekte?’ Dat is een vraag die veel mensen zich ooit gesteld zullen hebben. Het oprecht zoeken naar een antwoord kan praktisch toepasbare inzichten opleveren die helpen om een meer bewuste en gezonde…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 17 Grenzen aan automatisering / Paul Morssink
  Gezichtspunten 17 Grenzen aan automatisering / Paul Morssink

  Automatisering speelt in nagenoeg alle mogelijke sectoren een grote rol. Welke betekenis heeft dit voor de mens?

  De auteur biedt gezichtspunten om, uitgaande van het waarnemen van de fenomenen die in de praktijk met de…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 18 Seksualiteit / Manfred van Doorn
  Gezichtspunten 18 Seksualiteit / Manfred van Doorn

  Een geïnspireerde en eigentijdse visie op seksualiteit. Geen klinisch of moreel betoog maar een betrokken beschouwing over de lichte en de schaduwkanten van seksualiteit.

  € 5,00
 • Gezichtspunten 19 Verplegen vanuit Antroposofisch perspectief / Patricia Wessels
  Gezichtspunten 19 Verplegen vanuit Antroposofisch perspectief / Patricia Wessels

  In de antroposofische verpleegkunde wordt heel concreet gewerkt op basis van het antroposofisch mensbeeld: lichaam, ziel en geest van de patiënt worden verzorgd.

  De brochure verduidelijkt het mensbeeld, laat zien hoe de…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 20 Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie / Paul Meuwese
  Gezichtspunten 20 Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie / Paul Meuwese

  Voorkomen is beter dan genezen. En genezen kan niet alleen de dokter. Veel huis-tuin-en-keukenkwalen zijn gemakkelijk zelf te behandelen. Als je maar weet hoe.

  Met deze handige gids bij de hand, geschreven door een ervaren…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 21 Spreken en spreektherapie / Xander Koessen-York
  Gezichtspunten 21 Spreken en spreektherapie / Xander Koessen-York

  Spreektherapie is een vrij jonge vorm van therapie. In de spreektherapie wordt gewerkt vanuit de opvatting dat allerlei psychische problemen en lichamelijke klachten onder meer via beweging, adem en stem behandeld kunnen worden.…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 22 (Anti-) conceptie
  Gezichtspunten 22 (Anti-) conceptie

  Het hoort gelukkig bij onze tijd dat we bewust willen (en in de regel kunnen) kiezen of en hoeveel kinderen we willen krijgen, of zoals wel vaak wordt gezegd, willen ’maken’. De band tussen seksualiteit en voortplanting is…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 23 Antroposofische fysiotherapie / Marie-José Gijsberts, Bert van der Hart, Josée Hendriksma, Frank Sloot
  Gezichtspunten 23 Antroposofische fysiotherapie / Marie-José Gijsberts, Bert van der Hart, Josée Hendriksma, Frank Sloot

  Iedere fysiotherapeut heeft een visie van waariuit hij mensen behandelt. De een ziet de zieke mens als een soort machine waarvan een onderdeel kapot is, de ander als een geheel van energiestromen bij wie de energieën niet in…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 24 Omgaan met angst / Jeanne Dictus
  Gezichtspunten 24 Omgaan met angst / Jeanne Dictus

  Iedereen kent angstgevoelens. In het dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd met momenten van schrik. Dit zijn echter gevoelens die we min of meer snel weer onder controle hebben. Er zijn daarentegen ook veel mensen…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 25 Orgaandonatie / Madeleen Winkler en Roel den Dulk
  Gezichtspunten 25 Orgaandonatie / Madeleen Winkler en Roel den Dulk

  De vraag of je al dan niet bereid bent organen en/of weefsel na je dood af te staan, en of je die beslissing zelf neemt, dan wel je nabestaanden laat beslissen, kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden.

  In deze…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 26 Levensvragen / Roel den Dulk
  Gezichtspunten 26 Levensvragen / Roel den Dulk

  Ieder mens kan elk moment zijn of haar leven bewust in de hand nemen. Door middel van biografisch zelfonderzoek en zelfreflectie worden niet alleen het unieke van de eigen levensloop en de eigen levensthema’s ontdekt, ook wordt…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 27 Stervensbegeleiding / Renée Zeylmans
  Gezichtspunten 27 Stervensbegeleiding / Renée Zeylmans

  Ieder mens krijg vroeg of laat met sterven te maken. Toch staat tegenwoordig voor veel mensen het sterven zo ver van hen af, dat er veel vragen leven over het omgaan met stervenden. Wat vroeger van generatie op generatie werd…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 28 Heilpedagogie / Michel Gastkemper
  Gezichtspunten 28 Heilpedagogie / Michel Gastkemper

  Wie denkt er nou aan dat je kind vanaf de geboorte gehandicapt kan zijn? Toch worden er per jaar zeker duizend kinderen geboren met een verstandelijke handicap, in lichte of ernstigere mate.

  In deze brochure beschrijft de auteur…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 29 Kunstzinnige therapie / Jan Saal
  Gezichtspunten 29 Kunstzinnige therapie / Jan Saal

  De antroposofische geneeskunde kent meerdere therapieën, waarvan de kunstzinnige therapie misschien wel de bekendste is. Gezondheid is een dynamisch evenwicht tussen tal van processen. Wanneer dit evenwicht (lichamelijk of…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 30 Burnout / Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 30 Burnout / Jaap van de Weg

  Burnout: opgebrand zijn, niets meer kunnen en niets meer willen - hoeveel mensen kennen deze klacht niet? En hoeveel mensen zijn niet bezig in een burnout-toestand terecht te komen?

  In deze brochure wordt beschreven hoe het zo…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 31 Praktische oefeningen / Roel den Dulk
  Gezichtspunten 31 Praktische oefeningen / Roel den Dulk

  Wanneer je besluit een innerlijke ontwikkelingsweg te gaan, zul je al snel ontdekken dat daar geen specifieke routebeschrijving voor bestaat. Dat komt doordat een innerlijke scholingsweg een strikt individuele weg is, die voor…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 32 Vrouwenzaken / Johanna Priester
  Gezichtspunten 32 Vrouwenzaken / Johanna Priester

  Een kwart van de wereldbevolking is op dit moment ergens in een wonderbaarlijk ritme betrokken: pakweg de helft van alle vrouwen is in de vruchtbare fase van haar leven. Haar stemming, gedrag, conditie, uitstraling zal mede…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 33 De oerbronnen van gezondheid / Michaela Glöckner
  Gezichtspunten 33 De oerbronnen van gezondheid / Michaela Glöckner

  De Salutogenese is een nieuwe richting in de medische wetenschap, waarbij niet het zieke maar het gezonde centraal staat Waar komt gezondheid vandaan en hoe kan gezondheid worden bevorderd?

  Michaela Glöckler verbindt deze nieuwe…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 34 Genezende klanken en vormen / Alfred Baur
  Gezichtspunten 34 Genezende klanken en vormen / Alfred Baur

  Iedere klank heeft zijn eigen vorm. In de chirofonetiek wordt gewerkt met de klanken en hun vormen. De therapeut spreekt een klank en strijkt tegelijkertijd de vorm die bij de klank hoort op de rug van de patiënt. Deze therapie,…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 35 RSI / Josée Hendriksma
  Gezichtspunten 35 RSI / Josée Hendriksma

  RSI, zogenaamde ’muisarm’, lijkt een kwaal van deze tijd maar werd al eeuwen geleden beschreven, bijvoorbeeld bij middeleeuwse monniken met schrijfkramp. RSI betekent ’verwonding door herhaalde belasting’ en komt…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 36 Sociale gezondheidszorg / Jan Saal
  Gezichtspunten 36 Sociale gezondheidszorg / Jan Saal

  Sociale gezondheidszorg gaat ervan uit dat we de gezondheid van onszelf én die van elkaar kunnen ondersteunen of bevorderen. Dat wil zeggen dat we op dit terrein onafhankelijk van medicijnen, doktoren of maatschappelijke…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 37 Slapen en slaapproblemen / Peter Staal
  Gezichtspunten 37 Slapen en slaapproblemen / Peter Staal

  Iedereen slaapt. Maar waarom eigenlijk? Als het slapen goed gaat staan we er meestal niet bij stil. Dat wordt anders als we problemen met het slapen hebben. Dan worden we ons er pijnlijk van bewust hoe belangrijk een goede…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 38 Het wezen van kunstlicht / Wilfred Nauta
  Gezichtspunten 38 Het wezen van kunstlicht / Wilfred Nauta

  Om gezond te kunnen leven, hebben we een gezonde leefomgeving nodig. In onze tijd wordt de leefomgeving veelvuldig bedreigd: door lucht- en bodemverontreiniging, geluiden en verschillende vormen van straling. Ook het overvloedig…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 39 Psychosociale hulpverlening / Jeanne Dictus
  Gezichtspunten 39 Psychosociale hulpverlening / Jeanne Dictus

  In de psychosociale hulpverlening vanuit de antroposofie gaat men er van uit dat het psychische, dat zich binnen de mens afspeelt, in nauwe samenhang staat met het sociale. De omstandigheden in gezin of familie, op het werk of in…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 40 Zingeving in de laatste levensfasen / Jan Saal
  Gezichtspunten 40 Zingeving in de laatste levensfasen / Jan Saal

  Deze brochure gaat over de mogelijkheden die mensen nog kunnen benutten, wanneer we zijn gestopt met werken, in de leeftijdsfasen na hun 60e levensjaar. Het lijkt in onze tijd de norm om jong en dynamischte te zijn. Oud zijn lijkt…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 41 Slapen en waken / Joop van Dam
  Gezichtspunten 41 Slapen en waken / Joop van Dam

  In de huidige tijd lijden mensen nogal eens aan slapeloosheid. In deze brochure gaan we wat dieper in op slapen en waken als fenomenen. Dan blijken dit slapen en waken diep in ons wezen verankerd te zijn.

  Wanneer we de fenomenen…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 42 Inenten / Madeleen Winkler en Pieter Meester
  Gezichtspunten 42 Inenten / Madeleen Winkler en Pieter Meester

  Waarom zou je je kind laten inenten en wanneer? Door teveel preventie kan een kind gezondmakende kinderziektes niet doormaken. Door te weinig preventie kan een kind onnodig blootgesteld worden aan ziektes die zelfs…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 43 Gezond op reis / Mieke Linders
  Gezichtspunten 43 Gezond op reis / Mieke Linders

  Reizen of vakantie vieren kunnen door ziekte of andere ongemakken lelijk verstoord raken. Een verandering van ritme, vakantiestress, andere eetgewoonten e.d. zijn soms spelbrekers. Maar ook andere ongemakken zoals zonnebrand,…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 44 Over plaaggeesten, spoken en engelen / Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 44 Over plaaggeesten, spoken en engelen / Jaap van de Weg

  Ogen en oren schieten te kort om de wezens waar te kunnen nemen die in de menselijke ziel werkzaam zijn. Geestelijke wezens zijn eigenlijk heel dichtbij en spelen hun rol in ons dagelijks leven. Deze ervaring kan elke mens opdoen,…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 45 Leven met reuma / Jac Hielema
  Gezichtspunten 45 Leven met reuma / Jac Hielema

  Aan de hand van de praktijk van twee reumapatiënten worden vragen behandeld zoals: Wat is reuma? Wat is de antroposofische kijk op reuma? Wat is genezen? En wat kun je ontdekken wanneer je de ziekte opvat als een signaal om tot…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 46 Ademen en ademhalingsproblemen / Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 46 Ademen en ademhalingsproblemen / Jaap van de Weg

  Al wat adem heeft leeft, en daarmee is al direct de bijzondere betekenis van de ademhaling benadrukt. Het ademen kan op verschillende manieren bekeken worden. De ademhaling heeft een lichamelijke maar ook heel duidelijk een…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 47 Alcohol, wat doet het met ons / Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 47 Alcohol, wat doet het met ons / Jaap van de Weg

  In deze brochure wordt ingegaan op de verleidende en verslavende werking van alcohol. In vergelijking tot andere verslavende middelen is er iets opmerkelijks met alcohol: het is voor de meeste mensen doodnormaal om het te…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 48 Badtherapie / Corrian Hukema
  Gezichtspunten 48 Badtherapie / Corrian Hukema

  In deze brochure wordt verteld over de bijzondere werking van het baden, niet alleen op ons lichaam maar ook op onze ziel. Daarnaast worden er vele voorbeelden en tips gegeven om thuis te baden op een manier die je gezondheid en…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 49 Kanker / Jan Saal
  Gezichtspunten 49 Kanker / Jan Saal

  In deze brochure wordt vanuit een ruimer perspectief naar kanker gekeken en speelt de strijd tegen kanker niet de boventoon. De ziekte manifesteert zich immers op verschillende niveau’s. Dat betekent dat patiënt en arts ook op…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 50 Karma / Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 50 Karma / Jaap van de Weg

  Waar komen mijn ziektes vandaan? Op welke manier heeft mijn gezondheid iets me mezelf te maken? En als het zo is dat een mens meerdere levens op aarde meemaakt, wat betekent dat dan voor vragen van ziekte en gezondheid in ons…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 51 Genezen via de huid / Katie Willink-Maendel en Ina Emous-van der Kooij
  Gezichtspunten 51 Genezen via de huid / Katie Willink-Maendel en Ina Emous-van der Kooij

  In deze brochure wordt verteld welke betekenis de uitwendige therapie heeft en komen verschillende voorbeelden aan bod van eenvoudige uitwendige behandelingen bij enkele veel voorkomende klachten.

  De huid kunnen we zien als ons…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 52 Darmklachten / Ine Alberts
  Gezichtspunten 52 Darmklachten / Ine Alberts

  We weten in het algemeen niet zo veel van onze spijsvertering. Deze functioneert namelijk zonder dat we daar met ons bewustzijn bij kunnen. Toch oefenen we er elke dag invloed op uit, door wat we eten en drinken, maar ook met onze…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 53 Biodynamische landbouw / Jan Saal
  Gezichtspunten 53 Biodynamische landbouw / Jan Saal

  Goede voeding is een basis voor een gezond leven. Maar wat is goede voeding eigenlijk? In deze brochure wordt beschreven wat de biodynamische werkwijze inhoudt en welke verschillen er bestaan met andere werkwijzen in de…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 54 Gezond denken over bewegen / L.F.C. Mees
  Gezichtspunten 54 Gezond denken over bewegen / L.F.C. Mees

  Iedereen weet wel dat zenuwen en spieren belangrijke rollen vervullen in ons lichaam en onontbeerlijk zijn bij het bewegen. De meeste mensen vinden het ook een vanzelfsprekend idee dat wij onze spieren in onze macht hebben. Toch…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 55 Warmte, kleding en gezondheid / Ina Emous-van der Kooij en Katie Willink-Maendel
  Gezichtspunten 55 Warmte, kleding en gezondheid / Ina Emous-van der Kooij en Katie Willink-Maendel

  In deze brochure wordt beschreven wat warmte voor ons kan betekenen en hoe we onze gezondheid kunnen bevorderen door juist die warmtehuishouding goed in de gaten te houden.

  Tegenwoordig zijn we niet meer zo gewend om goed te…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 56 Ontwikkeling door initiatief / Lex Bos
  Gezichtspunten 56 Ontwikkeling door initiatief / Lex Bos

  Vernieuwingen in alle sectoren van onze maatschappij komen tot stand doordat mensen initiatieven nemen. Zodra mensen initiatieven nemen, komen ze allerlei vraagstukken tegen, waarmee ze voor die tijd niet te maken hadden. Die…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 57 Warmte is van levensbelang / Jan J.C. Saal
  Gezichtspunten 57 Warmte is van levensbelang / Jan J.C. Saal

  Als we het maar niet te warm of te koud hebben, dan zijn we niet geneigd om veel over warmte na te denken. Maar een warme lentedag brengt meestal veel vreugde en een warme omhelzing is toch wel heel fijn.

  Van Rudolf Steiner…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 58 Antroposofische zorg bij kinderziekten / Freya Pardoel, Edith Minnaar en Loes Klinge
  Gezichtspunten 58 Antroposofische zorg bij kinderziekten / Freya Pardoel, Edith Minnaar en Loes Klinge

  Kinderziektes komen door vaccinatie steeds minder voor, maar moeten wel serieus genomen worden.

  Een kind wordt geboren in de erfelijkheidsstroom van de ouders. Het is een geestelijk wezen, dat zelf zijn lichaam moet opbouwen, met…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 59 Dementie / Jan Pieter van der Steen
  Gezichtspunten 59 Dementie / Jan Pieter van der Steen

  Een mens met dementie verliest langzaam het contact met de wereld buiten hem en met zijn eigen lichaam. Door het verlies van het contact met de wereld buiten hem wordt de mens met dementie gedwongen om met zijn bewustzijn naar…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 60 Rouwen en verlies vewerken / Lilian Rek
  Gezichtspunten 60 Rouwen en verlies vewerken / Lilian Rek

  Elk verlies blijkt uiteindelijk groter dan je denkt. Ook kan een verlies een eerder geleden verlies aanraken en kun je daardoor dubbel verlies ervaren. Bij het rouwen wordt je geconfronteerd met existentiële vragen met betrekking…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 61 Het zelfgenezend vermogen / Jan J.C. Saal
  Gezichtspunten 61 Het zelfgenezend vermogen / Jan J.C. Saal

  Het zelfgenezend vermogen van een mens vormt de basis van onze gezondheid.

  Het is een wonder hoe ons lichaam zichzelf kan herstellen bijvoorbeeld na een verwonding of operatie. Maar het is ook wonderbaarlijk hoe het dat soms niet…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 62 Slaap, slapen en slaapproblemen / Loïs Eijgenraam
  Gezichtspunten 62 Slaap, slapen en slaapproblemen / Loïs Eijgenraam

  Het is bekend dat een klein kindje veel moet slapen. Dat is belangrijk voor de groei en ontwikkeling. Dat blijkt echter toch niet zo eenvoudig te zijn. Slapen en slaapproblemen bij jonge kinderen bezorgen vele ouders slapeloze…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 63 De andere kant van euthanasie / Thom Kloes
  Gezichtspunten 63 De andere kant van euthanasie / Thom Kloes

  Maakt het uit hoe je sterft?

  Een vraag, een indringende vraag. Sterven is iets wat ons allemaal eens zal overkomen, vroeg of laat, hoe dan ook. Over de manier waarop hebben de meeste mensen maar weinig invloed. Je kunt bang zijn…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 64 Hoogsensitiviteit / Hans Lemmens
  Gezichtspunten 64 Hoogsensitiviteit / Hans Lemmens

  Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit komt tegenwoordig bij steeds meer mensen voor. Dat heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant is het goed om gevoelig te kunnen zijn, zodat je je van veel dingen bewust kunt worden. Aan de andere…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 65 Hoogbegaafdheid / Truus van der Kraaij
  Gezichtspunten 65 Hoogbegaafdheid / Truus van der Kraaij

  Hoogbegaafdheid wordt tegenwoordig steeds meer gesignaleerd. Het is logisch dat ouders ergens blij zijn met het hoogbegaafd-zijn van hun kinderen. Dat betekent immers dat het kind grootse dingen in het leven kan presteren en…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 66 Gezamenlijk gedragen besluitvorming / Jan J.C. Saal
  Gezichtspunten 66 Gezamenlijk gedragen besluitvorming / Jan J.C. Saal

  Besluitvorming binnen een gemeenschap gaat niet vanzelfsprekend goed. Mensen voelen zich soms niet gehoord of komen in opstand tegen een besluit dat al genomen is. Ouders en bestuurders zijn niet meer vanzelfsprekend…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 67 Leven met autisme / Jos Meereboer
  Gezichtspunten 67 Leven met autisme / Jos Meereboer

  67. Leven met autisme

  Een bijzondere vorm van bestaan

  Jos Meerboer

  Steeds meer kinderen blijken op deze wereld te komen met autistische kenmerken. Dat is niet eenvoudig voor hun omgeving, omdat ze in meer of mindere mate niet…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 68 Oogafwijkingen / Johan Hoet
  Gezichtspunten 68 Oogafwijkingen / Johan Hoet

  68. Oogafwijkingen

  Wat kun je er zelf aan doen?

  Johan Hoet

  Veel mensen krijgen in hun leven te maken met slechtziendheid. De een heeft problemen met ver zien de ander met dichtbij. We zijn gewend om in zo’n situatie naar een…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 69 Behandeling met viscum of maretak / Casper Post Uiterweer
  Gezichtspunten 69 Behandeling met viscum of maretak / Casper Post Uiterweer

  69. Behandeling met Viscum of Maretak

  Aanvullende therapie voor kankerpatiënten

  Casper Post Uiterweer

  Bij een ernstige ziekte, zoals kanker, ben je erg afhankelijk van de informatie die je krijgt en de alternatieve…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 70 Medische massagetherapie van Volkier Bentinck
  Gezichtspunten 70 Medische massagetherapie van Volkier Bentinck

  70. Medische massagetherapie van Volkier Bentinck

  Marion Gores - van Nistelrooij

  70. Medische massagetherapie van Volkier Bentinck

  Marion Gores - van Nistelrooij

  € 3.00

  Masseren kan weldadig zijn en ontspannend. Bij…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 71. Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren
  Gezichtspunten 71. Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren

  71. Autisme vraagt meer bewustzijn bij het communiceren

  daar kunnen we van leren

  Hans Lemmens

  € 3.00

  Mensen die in hun omgeving met autisme te maken hebben, weten dat het communiceren vaak heel moeizaam is. Hans Lemmens is…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 72: Opvoeden in menskundig perspectief/ Jan Saal
  Gezichtspunten 72: Opvoeden in menskundig perspectief/ Jan Saal

  72. Opvoeden in menskundig perspectief

  Jan JC Saal

  Veel mensen leven met vragen over het opvoeden van kinderen in de huidige tijd. Rudolf Steiner heeft ons een aantal aanwijzingen gegeven, die bij het opvoeden behulpzaam kunnen…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 73 : Puberen om mens te worden / Jeanne Meijs
  Gezichtspunten 73 : Puberen om mens te worden / Jeanne Meijs

  73. Puberen om mens te worden

  Jeanne Meijs

  € 5.00

  We weten allemaal wel wat puberen is. De meeste volwassenen hebben het zelf immers meegemaakt. Toch is het anders wanneer we in de rol van ouder of opvoeder geconfronteerd…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 74: Voeding vanuit de antroposofie / Jan K Saal
  Gezichtspunten 74: Voeding vanuit de antroposofie / Jan K Saal

  Voeding is een veelbesproken onderwerp in tal van samenhangen. Het gaat meestal over smaak, bereidingswijze, gezond of ongezond. Rudolf Steiner kiest een heel ander ingang vanuit het gezichtspunt dat geest nooit zonder materie…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 75 : Migraine en andere hoofdpijn/ Jaap van de Weg
  Gezichtspunten 75 : Migraine en andere hoofdpijn/ Jaap van de Weg

  75. Migraine en andere hoofdpijn

  achtergronden en behandeling

  Jaap van de Weg

  € 5.00

  Hoofdpijn is een lastig fenomeen. Er bestaan veel soorten en er zijn ook veel oorzaken aan te wijzen. Het komt vrij veel voor en wat bij de…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 76 : Dyslexie, Herkennen en aanpakken Truus van der Kaaij
  Gezichtspunten 76 : Dyslexie, Herkennen en aanpakken Truus van der Kaaij

  76. Dyslexie

  Herkennen en aanpakken

  Truus van der Kaaij

  € 5.00

  Opvallend veel kinderen blijken tegenwoordig aan dyslexie te lijden. Dat roept de vraag op of onze moderne kinderen anders geaard zijn dan vroeger, of dat onze…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 78 Mogen kinderen anders zijn? / Jos meereboer
  Gezichtspunten 78 Mogen kinderen anders zijn? / Jos meereboer

  Onrustige kinderen worden al snel gezien als lastige kinderen. Ze vragen veel aandacht en soms is het ook een hele belasting voor hun omgeving. Wat vragen ze eigenlijk van ons als opvoeders?Jos Meereboer heeft veel met onrustige…

  € 5,00
 • Gezichtspunten 77 Mediteren voor je gezondheid / Jaap van de weg
  Gezichtspunten 77 Mediteren voor je gezondheid / Jaap van de weg

  Door te mediteren krijg je niet alleen zelf meer toegang tot het geestelijke, maar krijgt het geestelijke ook meer toegang tot jou. Het gevolg daarvan is dat de geestelijke krachten die altijd werken aan het gezond houden van het…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 79 Herkomst en toekomst van de mensheid / Johanna Priester
  Gezichtspunten 79 Herkomst en toekomst van de mensheid / Johanna Priester

  79. Herkomst en toekomst van de mensheid

  Ontstaan, ontwikkeling en opgave van mens en mensheid. In grove lijnen geschetst, Rudolf Steiner's uitleg vrijmoedig naverteld.

  Johanna Priester

  Wanneer we iets horen over het ontstaan…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 80 De overgang / Jeanne Meijs
  Gezichtspunten 80 De overgang / Jeanne Meijs

  80. De overgang, een brug of een ravijn

  Een zoektocht naar de betekenis van de overgang

  Jeanne Meijds

  € 3.00

  Een overgang is een soort brug tussen twee verschillende gebieden. Eerst ben je ergens en erna ben je kennelijk…

  € 3,00
 • Gezichtspunten 81 Muziektherapie / Anna Maria van Keulen
  Gezichtspunten 81 Muziektherapie / Anna Maria van Keulen

  81. Muziektherapie

  Muziek kan therapeutisch werken. Zowel door er naar te luisteren als door het te maken ondergaan we de invloed van muziekAnnaMaria van Keulen De meeste mensen luisteren regelmatig naar muziek en ervaren daar…

  € 3,00
  1 - 80 van 81 resultaten
 • 1
 • 2

Bij een bestelling boven €90,- binnen Nederland geen verzendkosten!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 De Boekerij Zutphen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel