Sorteer op
 • Aan gene zijde van geboorte en dood / Rudolf Steiner
  Aan gene zijde van geboorte en dood / Rudolf Steiner

  Aan gene zijde van geboorte en dood

  Een voordracht over ons bestaan over de grens van de dood en de geboorte. We krijgen nieuwe inzichten over de verschillende fasen na de dood, en over de voorbereiding op de volgende incarnatie,…

  € 12,50
 • Aardeleven als spiegeling van het kosmische leven / Rudolf Steiner
  Aardeleven als spiegeling van het kosmische leven / Rudolf Steiner

  Gedurende het hele leven werken kracht op de mens in die zich niet op de aarde bevinden, maar in en boven de planeten zijn. Van belang is dat we onze aandacht richten wat er in de conceptie op aarde wordt gespiegeld. Eveneens in…

  € 10,00
 • Achter de coulissen van het leven / Rudolf Steiner
  Achter de coulissen van het leven / Rudolf Steiner

  Behalve de ‘gewone’ levensloop kun je bij de mens spreken van een zogeheten dubbele biografie.
  ‘Om het leven te kunnen begrijpen moeten we achter de coulissen van het leven kijken, niet alleen naar de menselijke biografie…

  € 13,50
 • Ahriman komt! / Rudolf Steiner
  Ahriman komt! / Rudolf Steiner

  Twee voordrachten gehouden in Dornach (Zwitserland) op 1 en 2 november 1919.

  Ahriman - een duistere kracht in de wereld - wordt door Rudolf Steiner beschreven als een geestelijk wezen: de veroorzaker van onder meer psychische…

  € 12,50
 • Alkohol
  Alkohol

  Vóór of tegen alkohol? Dat zul je bij Steiner niet tegenkomen. Als je weet wat de werking van alkohol op het menselijk organisme is, kun je zelf beslissen wat het beste is. In deze tekst wordt helder beschreven hoe alkohol in de…

  € 10,00
 • Angst / Rudolf Steiner
  Angst / Rudolf Steiner

  Steiner geeft ons handvatten om met angst en vrees om te gaan, om een meswaardig leven te bevorderen. De mens is een geestelijk wezen, dat in de bovenzinnelijke wereld vóór zijn geboorte en na zijn dood een bestaan als…

  € 13,50
 • Antroposofie als persoonlijke levensweg / Rudolf Steiner
  Antroposofie als persoonlijke levensweg / Rudolf Steiner

  Wat is het geheim van ons aardse bestaan? Alsje onbevangen op je levensweg terugkijkt tot aan de ontmoeting met iemand anders, wat kun je dan ontdekken? Hoe kun je je persoonlijke levensweg geestelijk verdiepen?

  'Als je je…

  € 13,50
 • Askese / Rudolf Steiner
  Askese / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn op 11 november 1909 en twee aanvullende fragmenten.

  'Askese is als het werken aan sluimerende zielekrachten.'
  Wat is de betekenis van symbolische voorstellingen (rozenkruis) en meditatie? Wat…

  € 10,00
 • Atlantis en Lemurië / Rudolf Steiner
  Atlantis en Lemurië / Rudolf Steiner

  Is Atlantis reëel? Hoe zag het eruit? Waar bevond het zich? Wat gebeurde daar? Rudolf Steiner deed er geesteswetenschappelijk onderzoek naar. Hij geeft een uitvoerige beschrijving van Atlantis en schetst hoe het bewustzijn van de…

  € 12,50
 • Bijgeloof / Rudolf Steiner
  Bijgeloof / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn, 10 december 1908.

  'Bijgeloof, daar doe ik niet aan mee.' 'Bijgeloof is voor lager ontwikkelde mensen.'
  In dit boekje toont Rudolf Steiner aan dat bijgeloof - veel meer dan we denken - tamelijk…

  € 10,00
 • Bloed - een heel bijzonder sap / Rudolf Steiner
  Bloed - een heel bijzonder sap / Rudolf Steiner

  'Wat macht heeft over jouw bloed, dat heeft macht over jou,' - in hoeverre klopt dat?

  De uiterlijke werking en funktie van het bloed kennen we. Maar wat voor diepere taak schuilt er in ons bloed? Wat gebeurt er als men vreemd…

  € 12,50
 • Boeddha en Christus / Rudolf Steiner
  Boeddha en Christus / Rudolf Steiner

  In onze tijd horen we vaak spreken over Boeddha en het boeddhisme. Het verlangen om het boeddhisme te begrijpen is in de westerse cultuur nog vrij recent. Steiner schetst met enkele pennestreken de wezenskenmerken van het…

  € 13,50
 • Christelijke inwijding / Rudolf Steiner
  Christelijke inwijding / Rudolf Steiner

  Christelijke inwijding en rozenkruiserinwijding.

  Scholing en inwijding vormen een aktueel thema. Meditatie en kontemplatie maken deel uit van ons dagelijks leven. Steiner beschrijft welke methoden van inwijding er bestaan. Wat is…

  € 13,50
 • Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman / Rudolf Steiner
  Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Linz, 18 mei 1915, afkomstig uit GA 159, met een nawoord van Peter Mollenhauer.

  info van de uitgever

  [Pentagon, 2018]

  NBD Biblion bespreking
  In een antroposofische voordracht naar aanleiding van het…

  € 12,50
 • Christus wederkomst in de etherwereld / Rudolf Steiner
  Christus wederkomst in de etherwereld / Rudolf Steiner

  'Zal Christus terugkomen? Wanneer en op welke plaats?' vragen talrijke mensen zich af. Er bestaan velerlei spekulaties over deze kwestie; hier kunnen we de resultaten vernemen van Rudolf Steiners geesteswetenschappelijk onderzoek.…

  € 10,00
 • Cultus / Rudolf Steiner
  Cultus / Rudolf Steiner

  Cultus

  Oorsprong en wezen van oude en nieuwe cultusvormen

  In alle culturen tref je de centrale rol van een cultus aan. Wat wordt ermee gewild? Aandacht voor o.a. de druïdencultus, de Mithrascultus en de katholieke cultus.…

  € 13,50
 • De Beschermengel / Rudolf Steiner
  De Beschermengel / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Dornach (Zwitserland) op 13 juni 1923.

  Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de…

  € 10,00
 • De biografie van de mens / Rudolf Steiner
  De biografie van de mens / Rudolf Steiner

  De interesse voor de biografie van de mens is tegenwoordig groter dan ooit. Maar de focus ligt gewoonlijk op het fysieke en het psychische vlak.
  Steiner tilt de biografie naar een geestelijk niveau op. Daarmee geeft hij…

  € 14,50
 • De brug tussen lichaam, ziel en geest / Rudolf Steiner
  De brug tussen lichaam, ziel en geest / Rudolf Steiner

  Drie voordrachten waarin een verdieping van het menskundig inzicht wordt gegeven. Hoe werkt de ziel in de mens? Hoe is het fysieke lichaam opgebouwd? Hoe hangen de ethersoorten met de elementen samen?
  Filosofen van alle tijden…

  € 15,00
 • De dood, een andere levensvorm / Rudolf Steiner
  De dood, een andere levensvorm / Rudolf Steiner

  Met de middelen van de geesteswetenschap verrichtte Rudolf Steiner onderzoek naar de 'toestand' waarin wij verkeren na de dood. In deze voordrachten schetst hij hoe de dood als een andere levensvorm kan worden gezien. Wat kunnen…

  € 14,00
 • De drie wegen naar Christus / Rudolf Steiner
  De drie wegen naar Christus / Rudolf Steiner

  Twee voordrachten gehouden in Stockholm op 16 en 17 april 1912.

  Het Christus-wezen neemt in de antroposofische geesteswetenschap een centrale plaats in. Het gebeuren op Golgotha is een mysterie. Hoe krijgen wij, moderne mensen,…

  € 12,50
 • De elektronische dubbelganger / Rudolf Steiner
  De elektronische dubbelganger / Rudolf Steiner

  Rudolf Steiners woorden uit 1917 over intelligente machines hebben een profetisch werking. Hij plaatst dit fenomeen in een groter verband dat duidelijk maakt voor wat voor een taak wij mensen zijn geplaatst. Vooral in een tijd…

  € 13,50
 • De geestelijke leiding van de mens en mensheid / Rudolf Steiner
  De geestelijke leiding van de mens en mensheid / Rudolf Steiner

  De mens wordt op zijn ontwikkelingsweg geleid. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Steiner beschrijft de spirituele leidende krachten die in de evolutie sturen. Indrukwekkend zijn de beschrijvingen van het werk van de goden en helden uit…

  € 13,50
 • géén afbeelding beschikbaar

  De impuls van Pinksteren en... / S. O. Proko

  Deel in de serie zogeheten 'Kleine Steiners'. Veelal is er het bezwaar dat het onderwerp ervan alleen goed begrijpelijk is in een veel ruimer perspectief dan het boekje biedt. Dat bezwaar geldt voor dit boekje in veel mindere…

  € 12,00
 • De karmaoefening voor de dag / Rudolf Steiner
  De karmaoefening voor de dag / Rudolf Steiner

  Van Steiners karmaoefeningen is deze wel de meest centrale en praktische. We kunnen een relatie vinden tot karmisch met ons verbonden mensen. Ook ons eigen karma is via deze weg te onderzoeken. De techniek van het karma wordt hier…

  € 12,50
 • De karmaoefening voor de nacht / Rudolf Steiner
  De karmaoefening voor de nacht / Rudolf Steiner

  Letterlijke weergave van een door Rudolf Steiner gehouden voordracht uit 1924 betreffende een oefening om inzicht te krijgen in de daden uit vorige levens die ten grondslag liggen aan huidige gebeurtenissen (karma). Gedurende de…

  € 10,00
 • De kerstgedachte en het geheim van het Ik/ Rudolf Steiner
  De kerstgedachte en het geheim van het Ik/ Rudolf Steiner

  Wat heeft Kerstmis te maken met Adam en Eva, met de boom van goed en kwaad, met het kruis op Golgotha? In grandioze lijnen schetst Rudolf Steiner in deze voordracht de spirituele verbanden tussen ons kerstfeest, het…

  € 13,50
 • De missie van de Aarde / Rudolf Steiner
  De missie van de Aarde / Rudolf Steiner

  Twee voordrachten gehouden door Steiner in Duitsland in 1908 en 1912. De voordrachten gaan in op de zin van het leven, de missie van de mens en de aarde. Het gaat hierbij niet om een te behalen einddoel, maar om het eerstvolgende…

  € 12,50
 • De positieve en de negatieve mens / Rudolf Steiner
  De positieve en de negatieve mens / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn op 10 maart 1910.

  Hoe verhoudt de positieve mens zich ten opzichte van de buitenwereld? En hoe de negatieve mens? De delen van de ziel ontwikkelen zich; hoe verhoudt zich dat tot 'positiviteit'…

  € 10,00
 • De techniek / Rudolf Steiner
  De techniek / Rudolf Steiner

  De mens was nog nooit zo diep in techniek ondergedompeld als nu. We reizen over de wereld, we zijn elektronisch in verbonden met mensen en apparaten, we gebruiken ‘social media’ en het internet. Geen huishouden zonder…

  € 15,00
 • De tempeliers
  De tempeliers

  Herdrukt!

  112 pagina's, GeïllustreerdOver de Tempeliers is weinig bekend. Waarom verzamelden ze zoveel goud? Wat deden ze in het Midden-Oosten? Welke inwijdingen kenden zij?

  Koning Filips de Schone wilde de orde vernietigen. De…

  € 13,50
 • De tien geboden / Rudolf Steiner
  De tien geboden / Rudolf Steiner

  De tien geboden werden via Mozes aan de mensen gegeven. Hebben ze nu voor ons nog betekenis? Ze omvatten, zo blijkt, veel meer dan simpele leefregels. Hoe kunnen we een dieper inzicht krijgen in die geheimzinnige geboden?…

  € 14,50
 • De vier Christus-offers / Rudolf Steiner
  De vier Christus-offers / Rudolf Steiner

  Twee voordrachten, gehouden in Basel (Zwitserland) op 1 juni 1914, en in Pforzheim (Duitsland) op 7 maart 1914.

  Rudolf Steiner beschrijft de vier grote offers die het Christus - wezen heeft gebracht om voor de mens…

  € 12,50
 • De werking van de leugen / Rudolf Steiner
  De werking van de leugen / Rudolf Steiner

  'De leugen regeert' was een uitspraak van een staatshoofd vorige eeuw. Wat is nu het effect van leugens of onwaarheden op mijzelf, op de ander, op het geestelijk leven? En waar komt de leugen eigenlijk vandaan?
  De…

  € 15,00
 • De zin van het leven / Rudolf Steiner
  De zin van het leven / Rudolf Steiner

  De zingevingsvraag is al tijdenlang een van de meest gestelde vragen van de mens.

  Soms hoor je: heel het leven is zinloos. - Dat kan men wel bedenken, maar zo belééft men het niet. Vroeger gaf de natuur nog betekenis aan het…

  € 13,50
 • Egoïsme en Altruïsme / Rudolf Steiner
  Egoïsme en Altruïsme / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn op 25 november 1909, aangevuld met enkele fragmenten: over wijsheden.

  'Als de roos op egoïstische wijze mooi wil zijn, als zij tot haar volle schoonheid wil uitgroeien, dan wordt door haar de…

  € 12,50
 • Euritmie / Rudolf Steiner
  Euritmie / Rudolf Steiner

  EURITMIEInleiding in de nieuwe bewegingskunst

  Rudolf Steiner'De kunst van de euritmie - een taal door middel van beweging, een taal die in een bepaalde, esthetische relatie kan staan tot processen in de geestelijke wereld.'

  'Als…

  € 18,00
 • Europese mysteriën en ingewijden
  Europese mysteriën en ingewijden

  De mysteriën werden altijd geheim gehouden. In onze tijd moeten de inhouden openbaar worden. Steiner opent de mysteriepoorten. Wat maakten de ingewijden in de mysterieplaatsen door? In veel plaatsen in Europa bestond een…

  € 12,50
 • Geheimen van de nacht
  Geheimen van de nacht

  ‘Wanneer u in de slaaptoestand overgaat, wordt … het hart tot een ‘harteoog’; dat neemt waar wat de mens daar beleeft,’ aldus Rudolf Steiner. Wat maken wij – onbewust - tijdens de slaap mee? We gaan ’s nachts door…

  € 13,50
 • Geloof, liefde en hoop / Rudolf Steiner
  Geloof, liefde en hoop / Rudolf Steiner

  Weergave van twee voordrachten van Steiner uit 1911 gehouden te Duitsland. Besproken worden de samenhang tussen de mens en de begrippen geloof, liefde en hoop en wat de gevolgen voor de mens zouden zijn indien een van deze drie…

  € 12,50
 • Geluk - schijn en wezen / Rudolf Steiner
  Geluk - schijn en wezen / Rudolf Steiner

  Geluk en ongeluk kunnen ons in het leven voor raadsels stellen. Wat ìs geluk? Is geluk subjektief? Waarom bestaat ongeluk: 'Waarom ik?'

  Steiner onderneemt de zoektocht naar oorzaken van geluk en ongeluk? Wat is schijn, wat het…

  € 10,00
 • Gezond oordelen / Rudolf Steiner
  Gezond oordelen / Rudolf Steiner

  Oordelen: juist of onjuist, gezond of ziek, nuttig of schadelijk.

  'Op logische wijze oordelen: wat is waar, wat is niet waar, - dat iets wat in onze tijd moet veranderen,' aldus Rudolf Steiner.

  Hóe we iets beoordelen, dat heeft…

  € 10,00
 • Gezonde economie / Rudolf Steiner
  Gezonde economie / Rudolf Steiner

  Sinds Steiner deze voordracht hield is de economie alleen nog maar ongezonder geworden. Toch kunnen we in deze tekst inspirerende ideeën en visies vinden hoe de economie alsnog gezond kan en moet worden gemaakt.

  Sociale groepen…

  € 12,50
 • Gezondheid - beeld en werkelijkheid
  Gezondheid - beeld en werkelijkheid

  Wat is gezondheid eigenlijk? Een nieuwe manier om naar gezondheid te kijken levert mogelijkheden op om harmonieën in onszelf te scheppen.

  Gezondheid – een enorme, geweldige schat, die door alle mensen als een groot goed wordt…

  € 14,00
 • God / Rudolf Steiner
  God / Rudolf Steiner

  'God is dood', horen we al vele tientallen jaren.Geen enkele wetenschap kan een verklaring geven over de taalkundige en spirituele oorsprong van het woord 'God'. Eigenaardig.De vraag is: heeft God de mens naar zijn beeld…

  € 15,00
 • Helderziendheid / Rudolf Steiner
  Helderziendheid / Rudolf Steiner

  In ieder mens sluimeren vermogens die hem in staat stellen zich inzicht te verwerven in hogere, onzichtbare werelden. Door oefening kan hij die vermogens ontwikkelen.

  Steeds meer mensen ontdekken het helderziende vermogen. Wat…

  € 12,50
 • Hemelvaart en het geheim van Pinksteren / Rudolf Steiner
  Hemelvaart en het geheim van Pinksteren / Rudolf Steiner

  Over Hemelvaart doen allerlei verklaringen de ronde. En wat de betekenis van Pinksteren is, wordt in onze cultuur nauwelijks nog geweten.

  In dit boekje beschrijft Steiner het belang van beelden en hun uitwerking, zoals het beeld…

  € 14,50
 • Herhaalde aardelevens / Rudolf Steiner
  Herhaalde aardelevens / Rudolf Steiner

  Steeds meer mensen houden de mogelijkheid van herhaalde aardelevens open. In de antroposofische geesteswetenschap wordt reïncarnatie als een basisfeit beschouwd. Maar hoe zit het eigenlijk in elkaar? Welke drijfveren liggen eraan…

  € 13,50
 • Het brein / Rudolf Steiner
  Het brein / Rudolf Steiner

  Is het denken slechts het resultaat van de hersenen? Zijn wij ons brein?
  Rudolf Steiner bericht over de resultaten van zijn geesteswetenschappelijk onderzoek van de hersenen. Hoe is het verband van de hersenen en het denken met de…

  € 13,50
 • Het etheriseren van het bloed
  Het etheriseren van het bloed

  In het verborgene lopen in ons organisme stromen tussen hoofd en hart. Wat veroorzaken deze? Wat gebeurt er als het etheriseren van het bloed niet plaatsvindt?

  Er is strijd: twee geheime stromen gaan in ons lichaam tegen elkaar…

  € 13,50
 • Het feest van Michael, scheppen vanuit de geest/ Rudolf Steiner
  Het feest van Michael, scheppen vanuit de geest/ Rudolf Steiner

  ProductspecificatiesISBN

  9789492462589

  Hoofdtitel

  Feest van Michaël

  Auteur

  Steiner, Rudolf

  Vertaler

  Dom-Lauwers, A.

  Druk 1

  Verschijningsvorm

  Paperback / softback

  Verschijningsdatum

  30-09-2020

  Uitgever

  Pentagon,…

  € 12,50
 • Het geheim van de dubbelganger / Rudolf Steiner
  Het geheim van de dubbelganger / Rudolf Steiner

  Het geheim van de dubbelganger

  Geografische geneeskunde

  Rudolf Steiner

  In onze moderne tijd speelt de dubbelganger een steeds sterkere rol. Rudolf Steiner leert ons hoe je met een spirituele blik achter de schermen inzicht kunt…

  € 12,50
 • Het geheim van de temperamenten / Rudolf Steiner
  Het geheim van de temperamenten / Rudolf Steiner

  'Wat zou het leven zonder verschillen in temperamenten zijn? - Het saaiste wat maar denkbaar is.' ... 'De veelkleurigheid, de schoonheid en de rijkdom van het leven is alleen door de temeramenten mogelijk.' aldus Rudolf…

  € 15,00
 • Het gespiegelde ik / Rudolf Steiner
  Het gespiegelde ik / Rudolf Steiner

  De Bologna-voordracht - de filosofische grondslagen van de antroposofie.

  Het uitwerken van de brug tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap: dat lag Rudolf Steiners zijn leven lang bizonder aan het hart. Of anders…

  € 13,50
 • Het geweten / Rudolf Steiner
  Het geweten / Rudolf Steiner

  Het geweten blijft ons bezighouden: 'gewetenloze' handelingen van anderen, of de stem van ons eigen geweten.
  Is geweten door opvoeding aangeleerd? Stamt het vanuit diepere lagen van ons lichaam?
  De auteur schetst waar het geweten…

  € 12,50
 • Het karakter van de mens / Rudolf Steiner
  Het karakter van de mens / Rudolf Steiner

  Het karakter van de mens doet de ene van de andere mens verschillen. Het vormt een wezenlijk deel van onze persoonlijkheid.

  Waar komt ons karakter eigenlijk vandaan? Ligt ons karakter vast in erfelijke eigenschappen? Is karakter…

  € 10,00
 • Het mysterie van Pasen / Rudolf Steiner
  Het mysterie van Pasen / Rudolf Steiner

  Waarom is Pasen vastgesteld volgens de omstandigheden aan de hemel? Hoe werken in de ontkiemende plant de krachten van zon en maan?

  Ons paasfeest komt voort uit de oude heidense mysteriën. Hoe is die samenhang?

  'Het is niet…

  € 11,50
 • Het sociale vraagstuk / Rudolf Steiner
  Het sociale vraagstuk / Rudolf Steiner

  De een zegt: de wereld staat in brand; een ander zegt dat gewled, egoïsme en macht alsmaar toenemen. Feit is datsociale problemen - zoals wereldwijde armoede, oorlogen, rechtsongelijkheid en onvrijheid - hun rol krachtig…

  € 12,50
 • Het werk van de Engelen / Rudolf Steiner
  Het werk van de Engelen / Rudolf Steiner

  'Ik heb er vaak over gesproken dat de mensen, hoewel ze wakker zijn, in de belangrijkste aangelegenheden eigenlijk hun leven slapend laten voorbijgaan,' aldus Steiner. Sommige wezens 'willen de mens ervan overtuigen dat hij…

  € 12,50
 • Het wezen van de kunsten / Rudolf Steiner
  Het wezen van de kunsten / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn op 28 oktober 1909.

  In Het wezen van de kunsten beschrijft Rudolf Steiner voor ons wat de mens als imaginaties van de kunsten kan waarnemen wanneer hij in de geestelijke sferen verblijft.
  Daar…

  € 10,00
 • Het wezen van het gebed /Rudolf Steiner
 • Hoe vind ik de Christus? / Rudolf Steiner
  Hoe vind ik de Christus? / Rudolf Steiner

  Hoe vind je in onze tijd toegang tot het Christus-wezen? Waarin verschilt het Christusbeleven van het Godsbeleven?

  Steiner schetst de noodzaak om tot het beleven van de Christus te komen. En wat inzicht in het Christuswezen voor…

  € 12,50
 • Individu en eenzaamheid / Rudolf Steiner
  Individu en eenzaamheid / Rudolf Steiner

  In deze moderne tijd worden de mensen steeds individualistischer. Dat levert een zekere vrijheid op, maar in vele gevallen ook isolatie, eenzaamheid, vervreemding van de realiteit.
  De zielenood om ons heen is schrijnend. We zien…

  € 10,00
 • Interesse voor de ander / Rudolf Steiner
  Interesse voor de ander / Rudolf Steiner

  ISBN 9789490455132

  Hoofdtitel Interesse voor de ander

  Auteur Steiner, Rudolf

  Vertaler Muijres, Bart / Siethoff, Wyts ten

  Verschijningsvorm Paperback / softback

  Verschijningsdatum 18-08-2011

  Uitgever Vrije Uitgevers,…

  € 13,50
 • kerstmis / Rudolf Steiner
  kerstmis / Rudolf Steiner

  Waarom is Kerstmis verplaatst naar 25 december? Wat betekenen de kerstlichtjeseigenlijk? Waar staan de geschenken van de Driekoningen voor? Wat is de ster van de Wijzen uit het Oosten? Steiner schetst het wezen van het mysterie…

  € 12,50
 • Kleuren / Rudolf Steiner
  Kleuren / Rudolf Steiner

  Een theoretische beschouwing over kleuren: wordt daardoor de sfeer, het beleven ervan niet aangetast? - Als we de spirituele weg bewandelen niet.

  Je verdiepen in de kleuren - op een kunstzinnige manier - verrijkt het beleven en…

  € 13,50
 • Lachen en Huilen / Rudolf Steiner
  Lachen en Huilen / Rudolf Steiner

  Lachen en huilen behoren tot onze meest alledaagse levensuitingen. Maar hoe ontstaan ze eigenlijk?
  Steiner is een vlot verteller wanneer hij ons meeneemt op de weg naar binnen in de mens. Helder beschrijft hij de processen van…

  € 10,00
 • Leven met de doden 1 / Rudolf Steiner
  Leven met de doden 1 / Rudolf Steiner

  In twee voordrachten, aangevuld met enkele bijpassende fragmenten, beschrijft de grondlegger van de antroposofie Rudolf Steiner (1861-1925) in enkele grote lijnen welke weg de gestorvenen gaan tussen dood en nieuwe geboorte. Het…

  € 12,50
 • Leven met de doden 2 / Rudolf Steiner
  Leven met de doden 2 / Rudolf Steiner

  Een dierbare verliezen: we maken het allemaal wel mee. Maar waar bevinden zich de mensenzielen die gestorven zijn? En wat kunnen wij voor hen betekenen, wat zij voor ons? Rudolf Steiner geeft ons reële handvatten om een brug naar…

  € 12,50
 • Licht en duisternis / Rudolf Steiner
  Licht en duisternis / Rudolf Steiner

  Wij leven voortdurend in licht en duisternis, als tegengestelde krachten. Alles wat ontstaat en vergaat leeft in deze polariteit: leven en dood, warmte en kou, dag en nacht, verleden en toekomst. Als we dit principe hanteren in…

  € 14,00
 • Licht en schaduw / Rudolf Steiner
  Licht en schaduw / Rudolf Steiner

  Licht en schaduw

  op de weg van de mensheid

  De gebeurtenissen waarover de media berichten zijn soms moeilijk te begrijpen. Ze lijken zinloos. Misschien is de manier waarop we gewoon zijn de actualiteit en de geschiedenis te…

  € 12,75
 • Liefde en Erotiek / Rudolf Steiner
  Liefde en Erotiek / Rudolf Steiner

  Drie voordrachten gehouden op 17 december 1912 in Zurich, en 15 en 16 december 1915 in Dornach.

  'De liefde is al zo oud als de wereld zelf.' Rudolf Steiner toont aan dat dit absoluut niet zo is.
  Hij zet de liefde in een groot…

  € 12,50
 • Lijden / Rudolf Steiner
  Lijden / Rudolf Steiner

  Nemen lijden en beproeviongen in de moderne tijd steeds meer toe? Steiner schetst het lijden vroeger en nu. Vervolgens schetst hij het verband tussen pijn en lijden, dood en bewustzijn.

  Dit boekje kan ons helpen beter met smart…

  € 10,00
 • Lucifer, Ahriman, Asoera's / Rudolf Steiner
  Lucifer, Ahriman, Asoera's / Rudolf Steiner

  Ieder van ons heeft wel eens nagedacht over zaken als: ziekte, pijn, lijden, en dood. Maar waar komen die vandaan? En wat is de oorsprong van dwalingen en 'zonde'?
  Machten en tegenmachten, geesten en tegengeesten: Steiner tekent…

  € 10,00
 • Meditatie - wezen en techniek / Rudolf Steiner
  Meditatie - wezen en techniek / Rudolf Steiner

  In de werken van Rudolf Steiner vind je geen systematische beschrijving van het proces van meditatie. Echter in deze voordrachten geeft hij inzicht in de werkwijze.

  De eerste voordracht is gericht tot leerkrachten om de techniek…

  € 12,50
 • Mens en machine / Rudolf Steiner
  Mens en machine / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Stuttgart op 17 juni 1920, aangevuld met twee fragmenten.

  De komst van de techniek heeft werkelijk een nieuwe fase in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid ingeluid. We zitten tot onze nek in de…

  € 12,50
 • Michael en het moderne bewustzijn/ Rudolf Steiner
  Michael en het moderne bewustzijn/ Rudolf Steiner

  Michaël

  voor het moderne bewustzijn

  Rudolf Steiner

  Twee essays en twee voordrachten. Uit GA 36, 223 en 229. 68 pagina's

  € 13.00

  Hoe is de werking van het beeld van Michaëls strijd met de draak op ons gevoel? - De rol van…

  € 13,00
 • Michael en het mysterie van Golgotha/ Rudolf Steiner
  Michael en het mysterie van Golgotha/ Rudolf Steiner

  ProductspecificatiesISBN

  9789490455002

  Hoofdtitel

  Michael en het mysterie van Golgotha

  Auteur

  Steiner, Rudolf

  Vertaler

  Muijres, Bart

  Nur

  743 - Antroposofie

  Boeksoort

  Overig

  Druk

  Verschijningsvorm

  Paperback /…

  € 12,50
 • Naar de zesde cultuurperiode / Rudolf Steiner
  Naar de zesde cultuurperiode / Rudolf Steiner

  Welke is de rol van onze kultuurperiode? En welke die van de zesde, de russisch-slavische periode?
  Boeiend is te beseffen hoe wij verlangen naar gedachtenvrijheid en omgaan met geloofsdwang en dogma's.
  De russische intellektuelen…

  € 12,50
 • Natuurrampen en technische rampen / Rudolf Steiner
  Natuurrampen en technische rampen / Rudolf Steiner

  Voordrachten en fragmenten.

  Regelmatig worden we opgeschrikt door een ramp: een natuurramp of een ramp veroorzaakt door de techniek. Wat zijn oorzaken en mogelijke gevolgen van katastrofen?

  Steiners spirituele inzichten kunnen…

  € 13,50
 • Omgaan met stress en nervositeit / Rudolf Steiner
  Omgaan met stress en nervositeit / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden op 11 januari 1912 te Munchen.

  Stress, spanningen, nervositeit – veel voorkomende verschijnselen. In deze voordracht bekijkt Rudolf Steiner de moderne mens in het drukke leven. Hij belicht de relatie van…

  € 10,00
 • Onsterfelijkheid en ongeborenheid / Rudolf Steiner
  Onsterfelijkheid en ongeborenheid / Rudolf Steiner

  De mens wordt geboren, de mens sterft. Nu is de vraag: wat volgt er na dit leven? Voor de moderne mens is nog belangrijker: wat was er vóór dit leven?

  'We hebben evengoed de term ongeborenheid nodig als de term…

  € 12,50
 • Onze Vader / Rudolf Steiner
  Onze Vader / Rudolf Steiner

  Het Onze Vader is het gebed dat de Christus zelf aan zijn volgelingen heeft geleerd.

  Wat is de diepere betekenis van de geheimzinige woorden van dit gebed? Wat is de werking ervan? Hoe kunnen we daar nu mee omgaan? En wat is de…

  € 12,50
 • Oorlog en vrede / Rudolf Steiner
  Oorlog en vrede / Rudolf Steiner

  Vrede oefenen?

  Meer dan een eeuw geleden, in 1899, vindt in Den Haag op initiatief van de Russische tsaar Nicolaas II de eerste vredesconferentie plaats, waaraan 26 staten deelnemen. De vraag van oorlog en vrede is actueel, het…

  € 12,50
 • Opstanding / Rudolf Steiner
  Opstanding / Rudolf Steiner

  Opstanding, wat is dat eigenlijk? Rudolf Steiner beschrijft de opstandingsidee in het oude oosten, en hier, en nu in het westen. Hij rekent radicaal af met sentimentele vormen van christelijke vieringen. Het oppakken van…

  € 10,00
 • Opvoeding en zelfopvoeding / Rudolf Steiner
  Opvoeding en zelfopvoeding / Rudolf Steiner

  Opvoeding en zelfopvoeding

  van kinderen en tieners

  Rudolf Steiner meer over deze auteur ▷

  In deze voordracht behandelt Steiner de vraag hoe in deze tijd kinderen op te voeden voor hun toekomst, én de zelfopvoeding van…

  € 13,50
 • Organen, innerlijk gezien / Rudolf Steiner
  Organen, innerlijk gezien / Rudolf Steiner

  Letterlijke weergave van een in 1921 door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, gehouden voordracht waarin hij een beschrijving geeft van een innerlijke beschouwing van de nieren, longen, lever en het hart die als…

  € 10,00
 • Oud en nieuw karma
  Oud en nieuw karma
  € 12,50
 • Religieuze Stromingen / Rudolf Steiner
  Religieuze Stromingen / Rudolf Steiner

  Steiner beschrijft helder de karakteristieken van de hoofdreligies - jodendom, islam, boeddhisme en christendom, zowel hun onvereenkomsten als hun verschillen.

  Er zijn drie voordrachten van Rudolf Steiner samengebracht uit…

  € 13,50
 • Seksualiteit / Rudolf Steiner
  Seksualiteit / Rudolf Steiner

  De vele tekstfragmenten in dit boekje vormen heldere richtingaanwijzers om in dit ingewikkelde gebied waarachtig om te gaan met seksualiteit.

  € 14.00

  Over seksuele ervaringen is veel geschreven. Werkelijk begrijpen wat wezen…

  € 14,00
 • Sint-Jan, de gescherpte Johannesblik / Rudolf Steiner
  Sint-Jan, de gescherpte Johannesblik / Rudolf Steiner

  Sint-Janstijd: de aardeziel is volledig uitgeademd. De ingewijden van vroeger voelden dit, samen met de krachten van de sterren en de zon, bijzonder intensief.Voor ons betekenen de seizoenen vooral afwisseling van warmte en kou.…

  € 12,50
 • Sociale en antisociale impulsen in de mens / Rudolf Steiner
  Sociale en antisociale impulsen in de mens / Rudolf Steiner

  Zodra twee mensen elkaar ontmoeten, betekent dat eenvoudig dat er een bepaalde kracht werkzaam wordt van mens tot mens. Als we in ons leven in contact komen met iemand anders, kunnen we niet onverschillig tegenover elkaar staan,…

  € 10,00
 • Sociale en antisociale impulsen in de mens / Rudolf Steiner
  Sociale en antisociale impulsen in de mens / Rudolf Steiner

  De Romeinen schreven over de stammen die ze bij hun veroveringstochten tegenkwamen. Vroeger maakte men deel uit van familie, stam en volk; men beleefde veelal de bloedverwantschap. Daarin voelde men zich geborgen.

  De moderne mens…

  € 12,50
 • Spirituele grondslagen voor de gezondheidszorg
 • Spirituele vaccinatie / Rudolf Steiner
  Spirituele vaccinatie / Rudolf Steiner

  Fascinerend te zien dat Rudolf Steiner zo lang van tevoren kon voorzien wat er zich nu massaal in de wereld afspeelt! Deze tekst is actueler dan ooit!
  54 blz.€ 13.50

  Vandaag de dag spreekt vrijwel de hele wereld over…

  € 12,50
 • Sprookjes / Rudolf Steiner
  Sprookjes / Rudolf Steiner

  Sprookjes spreken tot onze verbeelding. Is het nu mogelijk dat je de betoverende sprookjesbeelden doorlicht en verklaart zonder het beleven van de tere stemming stuk te maken? Rudolf Steiner behandelt dit thema behoedzaam en…

  € 12,50
 • Tijd van beproeving / Rudolf Steiner
  Tijd van beproeving / Rudolf Steiner

  In deze voordracht in Den Haag zegt Steiner o.a.: ‘De tijdsomstandigheden waarin we leven zijn veel ernstiger dan de meeste mensen van nu in hun bewustzijn hebben.’ De toestand in onze tijd hangt samen met onze geschiedenis.…

  € 13,50
 • Tijdgenoot in ernstige omstandigheden / Rudolf Steiner
  Tijdgenoot in ernstige omstandigheden / Rudolf Steiner

  Vanaf het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 tot in het begin van de jaren '20, hield Rudolf Steiner honderden voordrachten waarin hij de grote actuele vraagstukken van die tijd besprak. Daarbij keek hij door de waan van…

  € 12,50
 • Toeval en karma / Rudolf Steiner
  Toeval en karma / Rudolf Steiner

  Is er iets in ons leven wat noodzakelijkerwijs moest gebeuren? Bestaat toeval? Op deze en andere vragen geeft Steiner in deze twee voordrachten antwoord. Natuurprocessen en zieleprocessen botsen met elkaar. Wanneer kunnen we van…

  € 12,50
 • Uitweg uit de chaos / Rudolf Steiner
  Uitweg uit de chaos / Rudolf Steiner

  Chaotische maatschappelijke toestanden overal. Is er een geneesmiddel tegen de chaotische toestanden in de recente ontwikkelingen? – Steiner schetst de afbrekende en opbouwende krachten, in élk organisme. Wat kunnen wij doen?…

  € 13,50
 • Van Jezus naar Christus / Rudolf Steiner
  Van Jezus naar Christus / Rudolf Steiner

  Kunnen we Jezus onderscheiden van Christus? Hoe moeten we de evangeliën beoordelen. Allereerst beschrijft Steiner het onderzoek naar de historische Jezus. Hij kenschetst de oude mysteriën en welke soorten mysteriën er waren.…

  € 12,50
 • Verborgen vermogens en geheime genootschappen
  Verborgen vermogens en geheime genootschappen

  Krachten die in het sociale leven of in de economie werken? Complottheorieën? Rudolf Steiner benoemt ze niet zo. Wel karakteriseert hij de machtige geestelijke verborgen vermogens die individuen en mensengemeenschappen…

  € 12,50
 • Vergeten / Rudolf Steiner
  Vergeten / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn op 2 november 1908 aangevuld met drie fragmenten.

  Heeft het zin in het leven dat de mens de dingen die hij eenmaal in zijn voorstellingsleven heeft gehad, ook kan vergeten, of is het nu eenmaal…

  € 10,00
 • Vrij, gelijk & samen / Rudolf Steiner
  Vrij, gelijk & samen / Rudolf Steiner

  De betekenis van het sociale gedachtegoed van Rudolf Steiner strekt zich verder uit dan de mensen die zich, om welke reden dan ook, met de antroposofie verbonden voelen. Om dit gedachtegoed op zijn betekenis te kunnen beoordelen,…

  € 12,75
 • Waarheid, schoonheid, goedheid / Rudolf Steiner
  Waarheid, schoonheid, goedheid / Rudolf Steiner

  De drie grote idealen van de mensheid: het ware, het schone en het goede. Wat betekenen ze voor de mens van nu? Kunnen we met waarheidsliefde vooroordelen bestrijden? Hoe staan wij in verbinding met de schoonheidszin? Waaraan…

  € 10,00
 • Waarheidsliefde / Rudolf Steiner
  Waarheidsliefde / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden in Berlijn op 11 juli 1916, aangevuld met enkele fragmenten en een vragenbespreking.

  In dit boek zijn fragmenten en (verklaringen van) voordrachten opgenomen die gehouden zijn door Rudolf Steiner voor…

  € 12,50
 • Wederkomst en weerstand / Rudolf Steiner
  Wederkomst en weerstand / Rudolf Steiner

  WEDERKOMST EN WEERSTANDChristus in het etherische

  Rudolf Steiner

  In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt.…

  € 13,00
 • Woede / Rudolf Steiner
  Woede / Rudolf Steiner

  Woede, irritatie en ergernis zijn een realiteit in de ziel van veel mensen. Hoe ontstaan ze en hoe kunnen we die positief bekijken en hanteren? Steiner beschrijft de innerlijke werking van woede en schetst het effekt ervan op…

  € 12,50
 • Zelfkennis / Rudolf Steiner
  Zelfkennis / Rudolf Steiner

  'De gemakzuchtigen, die het er maar over hebben dat de mens zich in zichzelf moet verdiepen, de god in zichzelf moeten zoeken, zullen hem weinig verder brengen.'
  Rudolf Steiner.Waarachtige zelfkennis: hoe persoonlijk of hoe…

  € 10,00
 • Zelfopvoeding / Rudolf Steiner
  Zelfopvoeding / Rudolf Steiner

  Een voordracht gehouden op 14 maart 1912 te Berlijn.

  Steeds vaker zien we dat zelfopvoeding onderwerp van studie is. Overal in onze omgeving duiken tegenwoordig visies op persoonlijkheidsontwikkeling, zelfrealisatie en opvoeding…

  € 10,00
 • Ziekte en karma / Rudolf Steiner
  Ziekte en karma / Rudolf Steiner

  Vaak kunnen we vragen horen als 'Waarom hij, of zij? Waarom ik?' Ziekte en dood zijn onlosmakelijk met ons leven verbonden. Steiner beschrijft vijf verschillende soorten ziekten: chronische ziekten, akute ziekten, klierziekten,…

  € 12,50
 • Ziektes, epidemieën en preventie / Rudolf Steiner
  Ziektes, epidemieën en preventie / Rudolf Steiner

  'Griep wordt veroorzaakt door het zogenaamde influenzavirus,' horen en lezen we. Maar is dat juist? En kun je je tegen griep beschermen, bijvoorbeeld door te vaccineren? Hoe zit het met aangestoken worden?

  Vroeger zag men de…

  € 13,50

Bij een bestelling boven €90,- binnen Nederland geen verzendkosten!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 De Boekerij Zutphen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel