Sorteer op
 • De Katharen / Bram Moerland
  De Katharen / Bram Moerland

  De katharen, de overwinning van de vrijheid van Bram Moerland wordt door kenners wel 'het beste boek over de katharen' genoemd. Waarom? Omdat Bram Moerland in De katharen de geschiedenis en betekenis van de katharen inzichtelijk…

  € 25,00
 • Maria Magdalena / Geert Kimpen
  Maria Magdalena / Geert Kimpen

  'Uitmuntende vertelkunst en grondige research gecombineerd met diepzinnig spirituele leringen. Geert Kimpen levert een onvergetelijke Maria Magdalena af.' - Kathleen McGowan, internationaal bestsellerauteur van De Magdalena…

  € 25,00
 • De Keulse Mani-codex / Johannes van Oort en Gilles Quispel
  De Keulse Mani-codex / Johannes van Oort en Gilles Quispel

  De Mani-Codex, in 1969 ontdekt in Egypte en aangekocht door de Universiteit van Keulen, is een rond 400 op minuscule perkamenten blaadjes geschreven Griekse tekst, die teruggaat op berichten betreffende de afkomst van Mani…

  € 10,00
 • Het Christusbewustzijn/ Danielle van Dijk
  Het Christusbewustzijn/ Danielle van Dijk

  Wij hebben een nieuw bewustzijn nodig! Nu we – door de coronacrisis – beseffen hoe waardevol het menselijk contact is en hoe afhankelijk we van elkaar zijn geworden, dringt het langzaam door dat we een nieuw bewustzijn nodig…

  € 20,00
 • Hoe engelen in ons werken / Michaela Glöckler
  Hoe engelen in ons werken / Michaela Glöckler

  Een tocht door de engelenwereld - Inzicht krijgen in wat de mensenwereld en de engelenwereld elkaar te zeggen hebben, is het streven van deze verhelderende voordracht.

  Engelenonderzoek is vandaag de dag in het westen een steeds…

  € 18,00
 • Hedendaagse Christuservaringen / Hans Stolp
  Hedendaagse Christuservaringen / Hans Stolp

  Hedendaagse Christuservaringen gaat over intieme en eigenlijk onbeschrijflijke ervaringen: verschijningen van Christus in bijvoorbeeld een droom, visioen of een bijna-doodervaring. Wie dit meemaakt, is daarna nooit meer…

  € 20,00
 • Bronnen van het Christendom/ Bastiaan Baan e.a.
  Bronnen van het Christendom/ Bastiaan Baan e.a.

  Drie zelfstandige auteurs, Bastiaan Baan, Christine Gruwez en John van Schaik, hielden gezamenlijk een reeks van voordrachten over de bronnen van het christendom, waarvan dit boek het resultaat is. Uitgaande van de apostelen…

  € 10,00
 • Eindelijk thuis / Henri Nouwen
  Eindelijk thuis / Henri Nouwen

  Een toevallige confrontatie met Rembrandts schilderij De terugkeer van de verloren zoon vormde voor priester, hoogleraar en auteur Henri Nouwen het begin van een geestelijk avontuur.

  In het hart ervan staan dat werk en de parabel…

  € 19,99
 • De Lijdensweek / Siegwart Knijpenga
  De Lijdensweek / Siegwart Knijpenga

  In het jaarverloop hebben de weken van zeven dagen een eigen, onafhankelijke plaats. Dat geldt in het bijzonder voor de week die voorafgaat aan Pasen.

  Wat de religieuze betekenis van de dagen van de week betreft, beschrijft de…

  € 7,00
 • Gebeden voor nacht en slaap
  Gebeden voor nacht en slaap

  De 72 pastels in dit boek zijn gebaseerd op oude joodse gebeden, die voor het slapen gaan worden gereciteerd. Het zijn smeekbeden om bescherming tegen gevaren en demonen die ’s nachts opdoemen. In de nacht ben je kwetsbaar; het…

  € 33,00
 • Tedere vertroosting / Mieke Mosmuller
  Tedere vertroosting / Mieke Mosmuller

  Zoals onze fysieke lichamen een kiem van het opstandingslichaam in zich dragen, zo dragen sindsdien onze etherlichamen een vonk Liefde in zich. De Liefde nu overwint alles. En zo is de verschijning van Christus in de etherwereld…

  € 24,95
 • Het gebed / Hans Stolp
  Het gebed / Hans Stolp

  Hans Stolp geeft het gebed met dit boek weer betekenis. In moeilijke tijden roepen we allemaal weleens ‘iets’ of ‘iemand’ aan om ons te helpen. Of je nu in God gelooft of niet, het is een manier om je minder alleen te…

  € 15,00
 • Op weg naar priesterlijk handelen / Albert Smit
  Op weg naar priesterlijk handelen / Albert Smit

  Groeit de kloof tussen het aardse bestaan en de bovenzinnelijke oorsprong die al het leven draagt? Het is aan de mens zijn leven en handelen zo vorm te geven dat beide met elkaar verbonden worden. Albert Smit (l940-2020) nam in…

  € 15,00
 • Een ongewoon gesprek met God / Neale D. Walsch
  Een ongewoon gesprek met God / Neale D. Walsch

  Eén van de allergrootste bestsellers in de geschiedenis met een nieuw omslag.
  Na een flink aantal tegenslagen schreef Neale Donald Walsch in 1992 ontevreden en boos een brief aan God. Tot zijn verbijstering kreeg hij antwoord. In…

  € 22,99
 • Persoonlijk-onpersoonlijks / Judith von Halle
  Persoonlijk-onpersoonlijks / Judith von Halle

  Door een bijzondere lotsgebeurtenis (stigmatisatie) is Judith von Halle bij veel mensen bekend geworden. Maar in haar achtendertigste levensjaar vond er nog een machtige lotsgebeurtenis plaats. Ze kreeg een dringende oproep uit de…

  € 12,00
 • Opnieuw beginnen / Maartje van der Velde
  Opnieuw beginnen / Maartje van der Velde

  Van jongs af aan miste Maartje van der Velde iets wat nooit werd besproken tijdens gesprekken over het geloof. Na haar studie theologie wist zij wel veel over de Bijbel, maar de inhoud ervan was geen onderwerp van gesprek geweest,…

  € 15,95
 • Kijk op een kerk / Ellen Huidekoper
  Kijk op een kerk / Ellen Huidekoper

  Kijk op een kerk is een uitstekend boek voor iemand die net kennisgemaakt heeft met de Christengemeenschap, maar ook voor degenen die een compleet overzicht willen krijgen van deze kerk.

  ISBN 9789062383429

  Hoofdtitel Kijk op een…

  € 16,50
 • Leven uit de oorsprong / Siegwart Knijpenga
  Leven uit de oorsprong / Siegwart Knijpenga

  Siegwart Knijpenga laat zien dat de sacramenten behoren tot de oorsprong van ons bestaan.

  ISBN 9789062384600

  Hoofdtitel Leven uit de oorsprong

  Ondertitel de sacramenten in de Christengemeenschap

  Auteur Knijpenga, S.

  Nur 700 -…

  € 10,00
 • Zo meen ik dat ook jij bent / Maarten Udo de Haes
  Zo meen ik dat ook jij bent / Maarten Udo de Haes

  Vele normen verschuiven. Wat het huwelijk betreft is de snelheid waarmee normen veranderen zó groot, dat zelfs het begrip norm daardoor zinloos wordt. Het monogame huwelijk dat het gehele leven standhoudt is nog slechts op…

  € 14,00
 • De waarheid van de vier evangelisten en hun evangeliën / Albert van Raaij
  De waarheid van de vier evangelisten en hun evangeliën / Albert van Raaij

  Door de eeuwen heen werd al gezegd dat de canonieke evangeliën van de evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes tegenstrijdigheden bevatten die op verschillende manieren konden worden geïnterpreteerd. Dit kwam de…

  € 18,00
 • De Christelijke Impuls / John Roex
  De Christelijke Impuls / John Roex

  DE CHRISTELIJKE IMPULS IN DE FILOSOFIE DER VRIJHEIDvan Rudolf SteinerJohn Roex“De voorliggende studie is een bescheiden poging om de christelijke impuls van de Filosofie der Vrijheid enigszins te begrijpen. De christelijke…

  € 16,50
 • Het licht van Damascus / Ton Besterveld
  Het licht van Damascus / Ton Besterveld

  Het licht van Damascus - Een nieuwe kennismaking met Paulus

  De apostel Paulus, toen nog Saulus genaamd, heeft bij Damascus een insnijdende ervaring gehad. Daarbij heeft hij de opgestane Jezus Christus ontmoet en leren kennen.…

  € 20,00
 • Gedachten bij het Onze Vader / H.A.P.J. Ogilvie
  Gedachten bij het Onze Vader / H.A.P.J. Ogilvie

  De eerste uitgave van dit boek is in 1938 geschreven door Heinrich Ogilvie (1899–1988), één van de stichters van de Christengemeenschap. In 1926 werd hij vanuit Duitsland naar Nederland uitgezonden om hier de…

  € 12,00
 • Tussen Bethlehem en de Jordaan / Emil Bock
  Tussen Bethlehem en de Jordaan / Emil Bock

  Wat gebeurt er in het leven van Jezus van Nazareth tussen geboorte en doop in de
  Jordaan? De evangeliën zijn uiterst zwijgzaam; apocriefen en bronnen die ver van het evangelie afstaan bieden een schat van overleveringen.
  Emil…

  € 17,50
 • De hemelse hiërarchiën / H.W. Schroeder
  De hemelse hiërarchiën / H.W. Schroeder

  Hans-W. Schroeder
  De hemelse hiërarchieënEngelen horen thuis in de oude religieuze overlevering; een modern mens deelt hun wereld niet. Zo reageren de meeste tijdgenoten. Terecht? Of maken de engelen, niet herkend, toch deel uit…

  € 17,50
 • De Apocalypse / Emil Bock
  De Apocalypse / Emil Bock

  Emil Bock
  De Apocalypse
  De tekenen des tijds in de Openbaring van JohannesDe visioenen van het laatste bijbelboek spreken in grote apocalyptische beelden van de lotgevallen van hemel en aarde, van het bovenaardse en het…

  € 17,50
 • Een blik op de toekomst / Hans Stolp
  Een blik op de toekomst / Hans Stolp

  In Een blik op de toekomst. De rol van aartsengelen geeft Hans Stolp op zijn unieke manier inzicht in de tijd die komen gaat.

  In zeven cycli van elk ongeveer driehonderdvijftig jaar schenken zeven aartsengelen hun unieke impulsen…

  € 20,00
 • Mensenwijding en wederkomst / Peter Selg
  Mensenwijding en wederkomst / Peter Selg

  MENSENWIJDING EN WEDERKOMST – NIEUWE UITGAVEDe twee publicaties die hier in een Nederlandse vertaling zijn samengebracht zijn ontstaan uit een reeks voordrachten, die Peter Selg gaf aan studenten van de priesteropleidingen van…

  € 25,00
 • Mysteriën van Christus / Hans Stolp
  Mysteriën van Christus / Hans Stolp

  In De mysteriën van Christus vertelt Hans Stolp op geheel eigen wijze over het esoterisch christendom, dat zo anders kijkt naar de geheimen die zijn verbonden met Jezus Christus dan dat de kerkelijke traditie dit doet.…

  € 20,00
 • Over het beleven van de Mensenwijdingsdienst / H.W. Schroeder
  Over het beleven van de Mensenwijdingsdienst / H.W. Schroeder

  Dit boekje werd geschreven in de hoop dat het zal leiden tot een verdiept beleven en meevoltrekken van de mensenwijdingsdienst, de eredienst zoals die in de Christengemeenschap wordt gehouden. Het is niet zozeer bedoeld voor een…

  € 10,00
 • Jesjoea / Tara Notenbomer
  Jesjoea / Tara Notenbomer

  Beschrijving

  Na een jarenlange missie in het buitenland keert de hoog opgeleide en ingewijde Esseen Jesjoea met zijn gezin terug naar zijn geboorteland Palestina. Daar wordt hem gevraagd de leiding van de Esseense gemeenschap op…

  € 24,50
 • Kring van zeven executive committee
  Kring van zeven executive committee

  Tijdens de internationale pinksterconferentie 2017 heeft de Kring van Zeven een brochure uitgegeven met achtergrondinformatie over de Kring van Zeven en de Foundation, het internationale orgaan van de Christengemeenschap. Deze…

  € 6,95
 • Paulus van Tarsus, naverteld door Siegwart Knijpenga
  Paulus van Tarsus, naverteld door Siegwart Knijpenga

  Halverwege de eerste eeuw van onze jaartelling ontstaan op veel plaatsen groepen van mensen die zich aanhangers van ‘de Weg’ noemen. Vanuit hun hart volgen zij Jezus Christus, die in het jaar 33 op Golgotha is gestorven en op…

  € 17,50
 • Pinksteren, het feest van de vrije individualiteit/ Rudolf Steiner
  Pinksteren, het feest van de vrije individualiteit/ Rudolf Steiner

  ProductspecificatiesISBN

  9789490455903

  Hoofdtitel

  Pinksteren

  Ondertitel

  het feest van de vrije individualiteit

  Auteur

  Steiner, Rudolf

  Vertaler

  Daub, Willem / Muijres, Bart / Troost, Annet

  Druk…

  € 12,50
 • Dagboek van Maria Magdalena/ Danielle van Dijk
  Dagboek van Maria Magdalena/ Danielle van Dijk

  Beschrijving‘Hier begint mijn tweede dagboek. We zijn op weg naar Massilia op het grote handelsschip van Jakobus. De reis gaat lang duren en is niet zonder gevaren. Ik verlang ernaar mijn gedachten te ordenen en weer grip te…

  € 12,95
 • Kennismaking met de Christengemeenschap/ Otilia Broekers
  Kennismaking met de Christengemeenschap/ Otilia Broekers

  ∙ Kennismaking met de christengemeenschap
  De Christengemeenschap is in 1922 gesticht met de medewerking van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, als beweging tot religieuze vernieuwing. Ze streeft ernaar de…

  € 10,00
 • Spirituele Pasen en Pinksteren/ André de Boer
  Spirituele Pasen en Pinksteren/ André de Boer

  Spirituele Pasen en Pinksteren Dit boek, met hoofdstukken uit Het evangelie van de heilige twaalven en beschouwingen daarover, kun je zien als een richtingaanwijzer voor geestelijke bewustwording en vernieuwing. De dagteksten…

  € 14,50
 • Niets is verborgen, kosmische dimensies in het Marcus evangelie / S Knijpenga
  Niets is verborgen, kosmische dimensies in het Marcus evangelie / S Knijpenga

  Dit commentaar wil de religieus zoekende lezer van nu deelgenoot maken van de spirituele rijkdom die in het evangelie van Marcus ligt opgeslagen. Marcus was sterker dan de andere evangelisten verbonden met de mensen rond Jezus en…

  € 20,00
 • De grote christelijke feesten door het jaar heen / Judith von Halle
  De grote christelijke feesten door het jaar heen / Judith von Halle

  Dit derde deel met voordrachten van Judith von Halle bevat een samenstelling van nog niet eerder gepubliceerde voordrachten alsook artikelen over de christelijke jaarfeesten, waarin de lezer een stimulans kan vinden voor een eigen…

  € 13,00
 • Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde / Roland van Vliet
  Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde / Roland van Vliet

  Manicheïsme als het Christendom van vrijheid en liefde

  Kampen, Kok. 2000. Soft cover. Met een voorwoord van prof. Gilles Quispel. Uit het stof der geschiedenis van het Christendom duikt in de tweede helft van de twintigste eeuw…

  € 19,00
 • Coronamaatregelen en de Offerhandeling van Rudolf Steiner / Kitty Steinbuch
  Coronamaatregelen en de Offerhandeling van Rudolf Steiner / Kitty Steinbuch

  Als gevolg van de lockdownmaatregelen is het voor geloofsgemeenschappen veelal niet mogelijk om bij elkaar te komen. Weliswaar is er de mogelijkheid om via een internetverbinding een zondagsviering te volgen, maar de…

  € 9,00
 • Liefde is licht / Simone Weil
  Liefde is licht / Simone Weil

  In de essaybundel ‘Liefde is licht’ houdt Simone Weil haar lezers confronterend een spiegel voor. Aan de hand van filosofie, Griekse mythen en Bijbelse verhalen laat zij zien dat wij mensen de waan najagen. Deze op jonge…

  € 24,99
 • Maria Magdalena vrouw naast Jezus / Danielle van Dijk
  Maria Magdalena vrouw naast Jezus / Danielle van Dijk

  IN HERDRUK vanaf +/- 10 oktober 2023 weer beschikbaar

  Moeder, maagd of hoer: we lijken in het christendom weinig andere archetypen voor het vrouw-zijn te hebben. Is dit terecht? Was het vrouwbeeld in het oorspronkelijk…

  € 29,95
 • Meditatie en beproevingen van de ziel / Judith von Halle
  Meditatie en beproevingen van de ziel / Judith von Halle

  BeschrijvingDeel I: de vlindermeditatie De vlindermeditatie, een wilsmeditatie, werd door Rudolf Steiner in 1923 gegeven in een kritieke historische situatie; ook voor ons is dit nu heel actueel. Uiteraard moet een meditatie…

  € 13,00
 • Ik en jij / Martin Buber
  Ik en jij / Martin Buber

  Martin Buber publiceerde «Ik en Jij» («Ich und Du») in 1923, en al snel werd deze intense meditatie over de verhouding tussen mens en wereld, en tussen mens en God herkend als de sleutel tot zijn gehele oeuvre. Sindsdien is de…

  € 19,90
 • Het Nieuwe Testament blauw/paars
  Het Nieuwe Testament blauw/paars

  Nieuwe Testament, vertaald door Ton Besterveld.
  Uitgever: De Christengemeenschap, verschenen 26-3-2016.
  ISBN 9789082465105, 544 blz.

  Deze nieuwe Nederlandse vertaling van het eeuwenoude boek is zeer aantrekkelijk vormgegeven. Het…

  € 35,00
 • Het Nieuwe Testament blauw/geel
  Het Nieuwe Testament blauw/geel

  Nieuwe Testament, vertaald door Ton Besterveld.
  Uitgever: De Christengemeenschap, verschenen 26-3-2016.
  ISBN 9789082465105, 544 blz.

  Deze nieuwe Nederlandse vertaling van het eeuwenoude boek is zeer aantrekkelijk vormgegeven. Het…

  € 35,00
 • Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis / André de Boer
  Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis / André de Boer

  MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKUIRS jezelf en de samenleving transformeren André de Boer De reis naar binnen - van inzicht naar gnosis Het werk naar buiten - van dienstbaarheid naar vervulling Wil je bijdragen aan een…

  € 22,50
 • Levensbronnen van de ziel / Herbert Hahn
  Levensbronnen van de ziel / Herbert Hahn

  Kort na de start van de vrijeschool in 1919 richtte Rudolf Steiner op verzoek van ouders van de school het vrije godsdienstonderwijs in, waarin – totaal onafhankelijk van elke kerkelijke richting – de natuurlijke religiositeit…

  € 18,00
 • Laat je hart spreken / Lorna Byrne
  Laat je hart spreken / Lorna Byrne

  ‘Soms vragen we zoveel van hierboven dat we vergeten te luisteren naar wat God, de engelen en onze geliefden ons proberen te vertellen. Laat je hart spreken en leer echt te communiceren: vraag en luister.’

  Lorna Byrne in Laat…

  € 20,99
 • Lopen, spreken, denken / Rudolf Steiner
  Lopen, spreken, denken / Rudolf Steiner

  Een voordracht over de relatie van de mens tot de engelenwereld. Ook op andere plaatsen heeft Rudolf Steiner thema gesproken. Maar in deze Praagse voordracht krijgt dit onderwerp een bijzondere dimensie. (uit GA 224)

  € 12,00
 • Christus en het lot van de mens / Wolf-Ulrich Klünker
  Christus en het lot van de mens / Wolf-Ulrich Klünker

  Gezondheid en ziekte roepen de vraag op naar gezond makende geestelijke kracht. Antropologie, psychologie en therapie komen hier vaak aan een grens.
  Aanzetten van de christelijke menskunde zijn in deze samenhang nog nauwelijks…

  € 16,00
 • Mani en Rudolf Steiner / Christine Gruwez
  Mani en Rudolf Steiner / Christine Gruwez

  De leer van Mani ging eeuwenlang schuil achter het vertekende beeld dat bestrijders van het Manicheïsme in Oost en West hadden opgeworpen. In de loop van de 20e eeuw werd, dankzij vondsten van verschillende Manichese geschriften,…

  € 14,50
 • Mani en zijn betekenis voor onze tijd / R. Steiner en J. Hogervorst
  Mani en zijn betekenis voor onze tijd / R. Steiner en J. Hogervorst

  MANI EN ZIJN BETEKENIS VOOR ONZE TIJD[2 februari 2019] Een klein boekje, heel lang in voorbereiding geweest, met een veelbetekenende inhoud waarin wordt beschreven hoe de missie van Mani van urgent actueel belang is.

  Mani en zijn…

  € 10,00
 • Francesco / Jean Dulieu
  Francesco / Jean Dulieu

  Jean Dulieu kwam als jong schrijver onverwacht op het spoor van Franciscus. Hij reisde naar alle plaatsen in Italië waar Franciscus was geweest. Vier jaar lang verdiepte hij zich in literatuur over hem, maakte aantekeningen en…

  € 21,50
 • Het leven en werk van Hildegard van Bingen / Hans Wilbrink
  Het leven en werk van Hildegard van Bingen / Hans Wilbrink

  Hans Wilbrink Leven en werk van Hildegard van Bingen Hildegard van Bingen mag, meer dan achthonderd jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstelling voor haar persoon en haar werk. Omdat zij zo veelzijdig was, komt die…

  € 19,90
 • De houtplastiek van het Goetheanum / Judith von Halle
  De houtplastiek van het Goetheanum / Judith von Halle

  'Als iets waarin alles samengevat is wat er aan vormen leefde, en wat ooit gezegd of kunstzinnig gevormd kon worden in het Goetheanum, zou een negen meter hoge plastische groep uit hout dienen waarin de mensheidsrepresentant als…

  € 20,50
 • De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner / Judith von Halle
  De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner / Judith von Halle

  Rudolf Steiner heeft op verschillende manieren de antroposofische rozenkruiser inwijdingsweg en de stadia die de menselijke ziel daarbij doormaakt weergegeven - niet alleen in het boek De weg tot inzicht in hogere werelden!
  Een…

  € 36,00
 • De grote aartsengel Michael / Hans Stolp
  De grote aartsengel Michael / Hans Stolp

  In 'De grote aartsengel Michaël' deelt Hans Stolp zijn unieke inzichten in de bijzondere rol van deze engel. De aartsengel Michaël helpt ons om 'geestelijk' te leren denken in plaat van materialistisch. Want het is Michaël die…

  € 20,00
 • Gnostischer adoptianismus / Roland van Vliet
 • Over de epistels in de mensenwijdingsdienst / H.W. Schroeder
  Over de epistels in de mensenwijdingsdienst / H.W. Schroeder

  In de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap worden gedurende de feesttijden en de tussenliggende trinitarische tijden bijzondere gebeden uitgesproken: epistels genoemd.

  Epistel betekent “brief”. De “epistels”…

  € 14,00
 • De genezende kracht van vergeving / Hans Stolp
  De genezende kracht van vergeving / Hans Stolp

  Mensen doen elkaar veel leed. Wie leed aangedaan is, komt voor de vraag te staan hoe je daarmee om kunt gaan. Het leed verdringen? Slachtoffer zijn en blijven? Of de weg naar vergeving zoeken? Vergeven kan betekenen: helen. Zowel…

  € 15,75
 • De drie-eenheid en karma / Margarete van den Brink
  De drie-eenheid en karma / Margarete van den Brink

  De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen? Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang en intensief bezig gehouden. Vanuit het esoterisch…

  € 14,95
 • Ik ben / Friedrich Rittelmeyer
  Ik ben / Friedrich Rittelmeyer

  ”Friedrich Rittelmeyer heeft zich zijn hele leven beziggehouden met het Johannes-evangelie, het was een 'constante' in zijn leven. Hij is ook degene die er nadrukkelijk op wees dat de 'Ik ben'-woorden in dit evangelie een uit…

  € 14,95
 • Leven met engelen / Hans Stolp
 • Maria Magdalena, de lady van Glastonbury en Iona / Danielle van Dijk
  Maria Magdalena, de lady van Glastonbury en Iona / Danielle van Dijk

  In dit inspirerende boek vertelt Danielle van Dijk hoe wij kunnen bijdragen aan een wereld waarin man en vrouw gelijkwaardig zijn en waar de liefde regeert. Namelijk door ons te bezinnen op het Keltisch christendom en haar…

  € 25,50
 • Het evangelie van Thomas
  Het evangelie van Thomas

  Het Thomas-evangelie is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi. Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus. De tekst bestaat uit 114…

  € 25,00
 • Maria een drievoudig geheim / Emil Bock
  Maria een drievoudig geheim / Emil Bock

  Hoe valt te begrijpen dat Maria, de moeder van Jezus, maagd was? Welke verhouding had zij tot het goddelijke Christus-wezen dat zich in haar zoon belichaamde?

  In de drie voordrachten die in deze uitgave zijn opgenomen, laat Emil…

  € 13,25
 • In stilte / Mirjam Biemen
  In stilte / Mirjam Biemen

  De westerse mens wordt spiritueler. Het gehaaste leven eist zijn tol en veel mensen zoeken rust, meditatie en introspectie om alle stress het hoofd te kunnen bieden. Zo wordt ook de retraite steeds populairder. Het aanbod is…

  € 14,95
 • De mensenzoon / Wilhem Kelber
  De mensenzoon / Wilhem Kelber

  Dit boek is voor het eerst in 1967 uitgegeven met de titel ‘Der Menschensohn’

  Dit belangrijke werk is niet meer verkrijgbaar en daarom heeft een groep mensen uit de gemeente Rotterdam besloten om deze te vertalen.
  Deze studie…

  € 17,50
 • De vier jaarfeesten / Wolter Bos
 • Pasen / Rudolf Steiner
  Pasen / Rudolf Steiner

  Pasen, het mysterie van dood en opstanding

  Wat is Pasen eigenlijk? En hoe verhoudt Pasen zich tot Kerstmis?
  Het Paasfeest sluit aan bij grote gebeurtenissen in de natuur. De germaanse volkeren rouwden om het verlies van de…

  € 12,50
 • Manicheïsme, een toekomstig Christendom / Roland van Vliet
  Manicheïsme, een toekomstig Christendom / Roland van Vliet

  Manicheïsme - een toekomstig christendomDit boekje is samengesteld uit meerdere artikelen die Dr. Roland van Vliet heeft geschreven. Het betreft de inhoud van de conferenties die in december 2013 zijn gehouden naar aanleiding van…

  € 10,00
 • Rondom het sterven / Myriam Driesens
  Rondom het sterven / Myriam Driesens

  De driedelige serie 'Sacramenten in de Christengemeenschap' is compleet
  In september is het derde en laatste deel van de serie 'Sacramenten in de
  Christengemeenschap' verschenen. De serie volgt de levensloop van de mens en…

  € 16,00
 • Maria Magdalena uit de verf / Danielle van Dijk
  Maria Magdalena uit de verf / Danielle van Dijk

  Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit verzonnen heeft om een geheim te verhullen. Op 10 juni 2016 heeft paus Franciscus I Maria Magdalena officieel tot apostel naast…

  € 17,95
 • Maria Magdalena of het lot van de vrouw / Hans Stolp
  Maria Magdalena of het lot van de vrouw / Hans Stolp

  Was Maria Magdalena maar een man geweest, dan zouden haar kennis, haar inzicht, haar wijsheid en haar liefde ons tot op de dag van vandaag tot voorbeeld dienen. Helaas (?) was zij een vrouw. En dus werd zij in de geschiedenis van…

  € 19,99
 • Mysterie van de opstanding in het licht van de antroposofie / Sergej O. Prokofieff
  Mysterie van de opstanding in het licht van de antroposofie / Sergej O. Prokofieff

  Met dit boek wordt een poging ondernomen om de voornaamste gebeurtenissen uit het Keerpunt der Tijden op grond van Rudolf Steiners geestesonderzoek te verhelderen. Centraal daarbij staat de vraag naar het herstel van het fantoom…

  € 24,90
 • De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk / Marianne de Nooij Bart Hessen Myriam Driessens
  De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk / Marianne de Nooij Bart Hessen Myriam Driessens

  Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten…

  € 10,00
 • Sacramenten I : Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding / W. Bos e.a.
  Sacramenten I : Doop, Zondagsdienst voor de kinderen, Jeugdwijding / W. Bos e.a.

  Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap, Beweging tot religieuze vernieuwing. In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht. In…

  € 14,50
 • Al het goede komt in drieën / Henk Verhoog
  Al het goede komt in drieën / Henk Verhoog

  Al het goede komt in drieën, het principe van de drieledigheid in het werk van Rudolf Steiner.

  Door het werk van Rudolf Steiner loopt een rode draad die naarmate zijn leven vorderde steeds zichtbaarder werd: het is het principe…

  € 14,75
 • Houd me niet vast / John Roex
  Houd me niet vast / John Roex

  "Houd me niet vast" Rudolf Steiner over Maria Magdalena.

  Dit boek is ontstaan als reactie op een ander boek: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus van Danielle van Dijk.

  In haar boek stelt Danielle van Dijk onder meer dat Jezus en…

  € 14,50
 • Johannes / Loek Dullaart
  Johannes / Loek Dullaart

  Johannes, De Doper & De Evangelist

  Johannes de Doper is vanaf de geboorte verbonden met het Jezuskind, nee zelfs, zoals de bijbel vermeldt, al vóór de geboorte. Later, tijdens de doop in de Jordaan, maakt Johannes de geboorte…

  € 6,00
 • De etherwereld en haar krachten / Rob Gruben
  De etherwereld en haar krachten / Rob Gruben

  De etherwereld is middelaar tussen stof en geest. Daarmee draagt zij de mogelijkheid in zich bruggen te slaan tussen deze beide werelden. De krachten die in haar besloten liggen kunnen dan ook op vele manieren tot uiting komen. Zo…

  € 18,00
 • De Drie-eenheid en Karma / Margarete van den Brink
  De Drie-eenheid en Karma / Margarete van den Brink

  De Drie-eenheid en Karma, leven met het Christus-Licht

  De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen?

  Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang…

  € 14,95

Bij een bestelling boven €90,- binnen Nederland geen verzendkosten!

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 De Boekerij Zutphen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel